KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Regresiranje kamata za poduzetnike i obrtnike

03.12.2016. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava “Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja Kaknja” (rok za pijave 16.12.2016)

kakanj_009

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2016. godinu, broj: 01/1-27/16 od 28.01.2016. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
“Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja Kaknja”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici registrovani na području općine Kakanj (osim trgovine i ugostiteljstva), da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2016. godini, i to isključivo za kredite korištene radi ulaganja u registrovanu djelatnost korisnika kredita.
Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj će regresirati uplaćene kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama. Kamata se regresira na godišnjem nivou. Maksimalna nominalna kamatna stopa koja se regresira iznosi do 8%. Minimalni iznos kredita na koji se može regresirati kamata je 5.000,00 KM, a maksimalni iznos je 30.000,00 KM, s tim da je period otplate kredita do 5 godina.
Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj (obrazac se može preuzeti i klikom ovdje);
Rješenje o registraciji društva ili obrtničke radnje za postojeća – registrovana pravna i fizička lica;
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza;
Ugovor s bankom sa anuitetnim planom otplate kredita;
Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita, sa obaveznim pregledom obračunatih i uplaćenih kamata za period za koji se regresira kamata;
Dokaz o utrošku kreditnih sredstava (račun, faktura, ugovor).
Zahtjevi sa neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 16.12.2016. godine.
Općina Kakanj će korisniku podsticaja refundirati kamate za cijeli otplatni period, pojedinačno za svaku godinu na kraju kalendarske godine, po dostavljanju potvrde od banke o uplaćenoj kamati.
Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2016. godinu (Program se može vidjeti klikom ovdje).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u