KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Refundacija troškova za djecu u privatnim vrtićama

12.01.2020. - U budžetu Općine Kakanj za ovu godinu planirano je 50.000 KM za refundaciju troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama


predskolskiodgoj

Predlaganjem i usvajanjem ove budžetske stavke izraženo je razumijevanje stavova roditelja djece koja pohađaju privatni vrtić “Pčelica”, a koji su u nekoliko navrata ukazivali na diskriminirajući odnos prema njihovoj djeci u odnosu na djecu koja pohađaju vrtić “Mladost”.

Naime, Općina Kakanj je osnivač i finansijer vrtića “Mladost”, a cijena koju plaćaju roditelji za boravak djece u ovom vrtiću iznosi simboličnih 50,00 KM, dok je cijena boravka djece u privatnom vrtiću “Pčelica” je 170 i 180 KM.

Sljedeći korak u realizaciji budžetske stavke koja se odnosi na refundaciju troškova roditeljima čija djece borave u privatnim predškolskim ustanovama je definirane kriterija za dodjelu sredstava.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u