KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Redovna kontrola priključaka

23.11.2017. - Obavještenje svim potrošačima iz sistema daljinskog grijanja

radijatortekst
Obavještavamo sve potrošače iz sistema daljinskog grijanja, da će u narednim danima ovlašteni radnici JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj vršiti redovne kontrole priključaka na sistem daljinskog grijanja, odnosno kontrolu potrošnje toplotne energije. Molimo sve potrošače da u skladu sa članom 28. stav 1. tačka d) i h) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja – prečiščeni tekst („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 2/2015) omoguće nesmetan pristup instalacijama grijanja u svom objektu ovlaštenim licima Distributera, kao i da omoguće nesmetan pristup svim prostorijama svog objekta radi kontrole zagrijavanog prostora kao i kontrole eventualno ugrađenih cirkulacionih pumpi.

U skladu sa članom 15. Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja – prečiščeni tekst („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 2/2015) i članom 13. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Ze-do kantona“ br. 17/2008) neovlaštenom potrošnjom se smatra sljedeće:

- Priključenje objekta na daljinsko grijanje bez saglasnosti Distributera,

- Proširenje instalacija grijanja u dograđene dijelove objekta bez saglasnosti Distributera,

- Priključenje bojlera na instalaciju grijanja bez predhodne prijave Distributeru,

- Ispuštanje vode iz instalacija grijanja,

- Nenamjensko korištenje vode iz instalacija grijanja kao što je pranje automobila, vanjskih površina i slično

Ako potrošač izvrši priključenje i proširenje kapaciteta daljinskog grijanja na način iz člana 15. Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja – prečiščeni tekst („Službene novine Općine Kakanj“ broj: 2/2015) a to utvrdi komisija Distributera, istog će Distributer isključiti iz sistema daljinskog grijanja i protiv potrošača podnijeti nadležnom sudu prekršajnu prijavu i odštetni zahtjev za naknadu štete u skladu sa članom 38. Odluke i članom 46. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Ze-do kantona“ br. 17/2008). Odštetni zahtjev se bazira na period od početka tekuće sezone grijanja u kojoj je komisija Distributera utvrdila neovlaštenu potrošnju pa do dana isključenja objekta iz daljinskog grijanja.

Molimo sve potrošače da ovo obavještenje shvate krajnje ozbiljno, te da toplotnu energiju koriste samo u skladu sa odredbama Odluke i Zakono o komunalnim djelatnostima na obostrano zadovoljstvo, te kako sebi ne bi prouzrokovali dodatne sudske troškove.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u