KakanjLive | Petak, 22.01.2021. godine

Realizirana vježba evakuacije učenika

12.04.2018. - U Osnovnoj školi “Omer Mušić” Brežani realizirana vježba evakuacije učenika, spašavanja učenika sa viših etaža i gašenja požara

evakuacija
Služba civilne zaštite Općine Kakanj danas je uspješno realizirala pokaznu vježbu evakuacije učenika iz škole u simuliranoj situaciji požara u kojoj je potrebno što prije evakuisati učenike iz učionica, spasiti učenike i nastavnike zarobljene vatrom na višim etažama, te ugasiti požar.

Vježba je realizirana u Osnovnoj školi “Omer Mušić” Brežani, a u vježbi su učestvovali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj, hitna služba Doma zdravlja Kakanj, policijski službenici Policijske stanice Kakanj, te uposlenici i učenici škole. Podršku akciji dali su i predstavnici Humanitarne organizacije “World Vision” BiH.

Vježba je realizirana na brz i efikasan način i dio je općih aktivnosti usmjerenih na stalno jačanje spremnosti i materijalno-tehničke opremljenosti svih struktura civilne zaštite u Kaknju, a posebno Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj.

“Kakanj se često suočava sa raznim izazovima u obliku prirodnih i drugih nesreća. Zato naše strukture civilne zaštite moraju uvijek biti spremne za djelovanje, a najbolji način da treniramo, unapređujemo i usavršavamo našu spremnost za žurno djelovanje su pokazne vježbe”, rekao je Nermin Mandra, načelnik Općine Kakanj i komandant Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u