KakanjLive | Utorak, 22.06.2021. godine

Razvojni centar Kakanj u trilaterarnoj EU saradnji

01.12.2018. - Razvojni centar Kaknja je inicirao predaju zajedničke aplikacije za IPA-EU sredstva Kaknja, Knina i Danilovgrada kroz program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora, Aplicira se na sredstva vrijednosti 600 hiljada EUR-a

Razvojni_baza_grantova2-1024x602

Kao lokalna razvojna organizacija u općini Kakanj, Razvojni centar je u oktobru mjesecu inicirao sastanak u Općini Kakanj sa ciljem pokretanje prekogranične saradnje u programu Interreg IPA Cross-Boarder Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020 (Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2014-2020).

Uz saglasnost Općine Kakanj, detektovani su projektni prioriteti Općine Kakanj prema kriterijima Europske Unije i navedenog programa, te je formiran tim kojeg čine predstavnici Razvojnog centra općine Kakanj, JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj i Općine Kakanj koji je zvanično predstavio Projekat “Vodozahvatne zone Kakanj” izvornog naziva “Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda Bukovica – Kakanj, sanacija klizišta i izgradnja potpornog zida”.

U saradnji sa Gradskom upravom Grada Knina, Lokalnom razvojnom agencijom “Matica” Knin, Agencijom za projektiranje i savjetovanje “Kocka” Šibenik i Službom za upravljanje projektima Općine Danilovgrad (Crna Gora) i JP “Vodovod”- Danilovgrad su određene projektne podudarne tačke za izradu projektne aplikacije za bespovratna EU sredstva. Najveći dio investicije je u programu Prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. U najboljem ishodu poslije evaluacije EU komisije za kakanjski projekat se očekuje oko 600.000,00 EUR. To je iznos potreban za implementaciju rekonstrukcije glavnog transportnog cjevovoda Bukovica-Kakanj, uz sufinansiranje Općine Kakanj sa 15% ukupnog iznosa bespovratnog EU granta.

Iz Razvojnog centra općine Kakanj ističu zadovoljstvo brzom reakcijom i spremnošću Općine Kakanj da pokrene svoju prvu projektnu aplikaciju u prekograničnoj saradnji Europske Unije i zadovoljstvo brzim odgovorom međunarodnih partnera iz Hrvatske i Crne Gore, uz iskrenu nadu da će navedena sredstva biti na raspoalganju za projekte ovog trilateralnog sporazuma.

Razvojni centar općine Kakanj je neprofitna organizacija čiji programski ciljevi korespondiraju unapređenju razvojno-projektnih aktivnosti u sektoru pripreme kapaciteta za privlačenje EU sredstava, saradnje sa regionalnim razvojnim centrima radi provedbe zajedničkih projekata, zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju u EU i IPA fondovima.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u