KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Rano je podnositi zahtjev za novo brojanje

18.11.2020. - Centralna izborna komisija BiH trenutno objavljuje preliminarne rezultate i zbog toga je preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića

cikvelika
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u skladu sa članom 5.29a Izbornog zakona BiH u narednim danima objavljivati preliminarne rezultate Lokalnih izbora održanih u BiH u nedjelju, 15.11.2020. godine.
Utvrđeni izborni rezultati će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovnih biračkih mjesta, biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, rezultati glasanja iz inostranstva, putem mobilnih timova i rezultati glasanja na nepotvrđenim glasačkim listićima.
Tek nakon što Centralna izborna komisija BiH objavi utvrđene izborne rezultate , subjekti navedeni u članu 5.30. stav (1) Izbornog zakona BiH mogu u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića i to pod uslovima i na način propisan tim članom.
Centralna izborna komisija BiH trenutno objavljuje preliminarne rezultate i zbog toga je preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u