KakanjLive | Ponedjeljak, 25.05.2020. godine

Radovi na izgradnji hidrotehničkih objekata

14.08.2017. - U toku su završni radovi na izgradnji rezervoara za vodu u Varalićima, dok je radovi na rezervoaru Lučani završeni i potrebno je izgraditi pumpnu stanicu. Radi se i na izgradnji kanalizacije u Haljinićima.

rezervoar1408

U toku su završni radovi na izgradnji rezervoara za vodu u selu Varalići kapaciteta 100 kubnih metara. Izvođač radova je Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj. U okviru ovih radova koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada urađeno je cjevovoda u dužini 2.700 m – profil 110 mm PEHD i NP 10 bara. Vrijednost ugovora kojeg realizira “Vodokom” je oko 100.000 KM. Prošle godine urađena je kaptaža i oko 6.000 m cjevovoda.

Radovi u Haljinićima

U toku je i izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Haljinićima. Urađeno je 310 m cjevovoda, a preostalo je uraditi još 120 m. Izvođač radova je firma “Beta Company”. Investiciona vrijednost radova iznosi 37.398,91 KM.

Završeni radovi na izgradnji rezervoara Lučani

Završeni su radovi na izgradnji rezervoara Lučani. Preostalo je još izgraditi pumpnu stanicu. Izvođač radova je firma “Džev Komerc” d.o.o. Zavidovići koja je ovaj posao dobila kroz zakonom propisanu proceduru javne nabavke. Vrijednost investicije je 43.028,91KM.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u