KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Radni sastanak o Twinning Light Projektu

09.06.2017. - Projekat se odnosi na pripremu kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine

duvnsastanak

U srijedu 7. juna u kabinetu Jasmina Duvnjaka, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održan radni sastanak u sklopu „Twinning Light„ projekta na kojem je partner Narodna Skupština Republike Mađarske, a koji se odnosi na pripremu kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.

Sastanku su ispred Twinning Light projekta prisustvovali predstavnici Narodne Skupštine Republike Mađarske, gosp. Csaba Törő i gđa. Csilla Schalbert. Ispred Zeničko-dobojskog kantona pored predsjedavajućeg Skupštine prisutni su bili sekretari Stručne službe Skupštine i Stručne službe Vlade, sekretar Sekreterijata za zakonodavstvo i predsjedavajući Zakonodavno-pravne komisije Skupštine.

Cilj „Twinning Light„ projekta je analizirati kapacitete kantonalnih skupština koji se odnose na aktivnosti vezane za proces integrisanja u Europsku uniju, odnosno jačanje kapaciteta kantonalnih skupština, u smislu uspostavljanja resursa i mehanizama koji predstavljaju preduslov u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju. Pri završetku projekta biti će predstavljene preporuke koje bi se odnosile na unaprijeđenje zakonodavnog procesa.

Stručna služba Skupštine ZDK

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u