KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Provjera biračkih spiskova

26.06.2018. - Birački spiskovi izloženi su do 9. jula na četiri lokacije

izbori-2018
Obavještavaju se redovni birači da je izvod iz privremenog Centralnog biračkog spiska za redovne birače izložen na četiri lokacije u općini Kakanj i to u:

- Centru za birački spisak – zgrada Općine Kakanj, Ulica branilaca bb – kancelarija Matičnog ureda,
- Matičnom uredu – Kraljeva Sutjeska,
- Matičnom uredu – Brnjic,
- Matičnom uredu – Bilješevo.

Provjera podataka se može vršiti do 9.7.2018. godine svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/553-972 – Centar za birački spisak, kontakt osoba Sedin Karahodžić.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u