KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Protokol-Zlatni ljiljani kod općinskog Načelnika

20.09.2019. - Na prijemu se razgovaralo o dosadašnjim i budućim aktivnostima udruženja koja okupljaju dobitnike najvećih ratnih priznanja

slivoljiljaniGosti u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas su bili Nazim Bečirević, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, Nusret Muslić, predsjednik Skupštine Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona, Eniz Ćurić, predsjednik Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Kakanj i Muris Fetić, sekretar Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona.

Na prijemu se razgovaralo o dosadašnjim i budućim aktivnostima udruženja koja okupljaju dobitnike najvećih ratnih priznanja, o jačanju aktivnosti na planu zaštite tekovina Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995, aktuelnoj izgradnji Parka zlatnih ljiljana u Kaknju i drugim temama.

Općina Kakanj će nastaviti s praksom davanja pune podrške svim aktivnostima udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka”.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u