KakanjLive | Petak, 03.07.2020. godine

Proizvedena milionita tona uglja

11.10.2017. - Milionita tona iskopana 7. oktobra u prvoj smjeni

 

proizvodnjakopvU površinskoj eksploataciji proizvedeno 665 hiljada tona uglja

Rudari Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ iskopali su i prema Termoelektrani Kakanj isporučili milion tona uglja.
Milionita tona uglja u ovoj godini iskopana je u prvoj smjeni, u subotu 7. oktobra. Na Površinskom kopu Vrtlište proizvedeno je 665 hiljada, a na Pogonu Haljinići, u podzemnoj eksploataciji uglja iskopano je 335 hiljada tona uglja.

Ako se zna da su rudari Kaknja u prošloj 2016. godini ukupno proizveli 964.872 tone uglja, onda je ovaj rezultat od milion tona, tri mjeseca prije isteka poslovne godine, zaista impresivan.

Do kraja godine poslijeratni rekord

Posljednji puta milion tona u ovom Rudniku iskopano je u decembru 2015. godine.
Izvršni direktor za proizvodnju, tehničke poslove i održavanje, mr.sci. Muhamed Plasto, o dostignutoj proizvodnji i očekivanjima kaže:
- Do kraja godine sa naših proizvodnih kapaciteta, u jamama i na površini, treba biti iskopano više od 300 hiljada tona uglja. Zato je realno očekivati, do kraja decembra, više od 1,3 miliona tona uglja. Ovo se objektivne procjene, mada je naš plan nešto veći, jer je projiciran prema potrebama Termoelektrane Kakanj za ovogodišnju proizvodnju električne energije.

Ovo ostvarenje treba biti i najveća godišnja proizvodnja uglja u posljednjih 25 godina. Poslije rata najveća proizvodnja uglja se dogodila 2008. kada je u kakanjskom Rudniku iskopano 1.221.568 tona uglja.

proizvjammavU podzemnoj eksploataciji proizvedeno 335 hiljada tona uglja

Čestitke i zahvalnost

Direktor Rudnika mr.sci. Kasim Alajbegović ističe napore koje su u uz sve teškoće prevazišli izvršioci u svim sektorima i na svim linijama pripreme i direktne proizvodnje uglja. Pri tome naglašava značaj investicija iz Koncerna Elektroporivreda BiH, bez kojih ovaj iskorak ne bi bio moguć:
- Ako se zna da u prošloj godini nismo za 12 mjeseci iskopali milion tona, a u ovoj godini smo to uradili za devet mjeseci i sedam dana, onda je potpuno jasno da se radi o pomaku u svim segmentima rada, od planiranja do izvršenja. Svaki radnik je u toj proizvodnoj liniji dao svoj doprinos. Svakako da je najveći iskorak postignut korištenjem nove širokočelne mehanizovane opreme u jami Begići-Bištrani i nove transportne opreme na Površinskom kopu. Investicije Elektroprivrede BiH su najvećim dijelom zaslužne za bolju proizvodnu dinamiku. Ako se pri tome zna da smo imali značajno otežane prirodne uvjete za eksploataciju, kako na površini, tako i u jami, onda se može govoriti da je milion tona uglja, u takvim uslovima pravi podvig. Čestitam svim radnicima, nadzorno tehničkom osoblju, i stručnim kadrovima i izražavam zahvalnost za podršku koju imamo iz Elektroprivrede BiH.

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u