KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Programsko izvještajna sjednica kakanjskog Vijeća

25.01.2018. - Općinsko vijeće će 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održati 16. redovnu sjednicu

 

2
Na dnevnom redu, januarske redovne sjednice naći će se 27 tački. Ova sjednica može nositi i naziv programsko izvještajna jer su na dnevno redu izvještaji o urađenom u prošloj godini i programi za ovu godinu. Pored toga trebaju biti donesene i tri odluke:o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj, o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice i o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu.

Programi za ovu godinu

Za ovu sjednicu pripremljeno je 13 prijedloga programa, što je inače karakteristika januarske sjednice općinskog Vijeća. Prijedlozi programa koji će se naći pred vijećnicima su:Prijedlog programa projekata za realizaciju sredstava iz Programa utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede, Prijedlog programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, Prijedlog programa utroška sredstava od koncesionih naknada, Prijedlog programa utroška sredstava komunalne naknade, Prijedlog programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište,Prijedlog plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta,Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline,Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi,Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta, Prijedlog programa rasporeda sredstava za sport , Prijedlog programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima, Prijedlog programa upotrebe sredstava za informisanje,Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2018.godinu sa finansijskim planom.

Izvještaji za Šesnaestu sjednicu Vijeća

Ovo je početak nove budžetske godine, a to je vrijeme kada se na Vijeću nađu i izvještaji realizirani programa za prethodnu godinu. Ovoga puta ukupno je pripremljeno 16 izvještaja i to o: realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada, realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade, realizaciji Programa utroška sredstava naknade za građevinsko zemljište , realizaciji Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj , realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj , realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi , utrošku sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta , realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i Udruženja građana , realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport , realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima ,realizaciji Programa rasporeda sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija. Svi izvještaji se odnose na 2017. godinu.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u