KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Proglašen prestanak epizode pripravnosti

10.12.2015. - Pošto je došlo do pada koncentracije zagađujućih materija u zraku, proglašen je prestanak epizode pripravnosti, koja je uvedena 5. decembra/prosinca

prestanak_pripravnosti

Na osnovu činjenice da je došlo do prestanka perioda stabilne vremenske situacije i temperaturne inverzije, te pada koncentracije zagađujućih materija u zraku, općinski načelnik Nermin Mandra u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio je odluku o prestanku važenja “epizode pripravnosti” i prestanku važenja mjera koje se poduzimaju tokom trajanja ove epizode.

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u