KakanjLive | Ponedjeljak, 01.03.2021. godine

Privremeno obustavljene aktivnosti u NS FBiH

04.04.2020. - U skladu sa odlukama i preporukama Vijeća ministara BiH i Federalnog štaba Civilne zaštite do daljnjeg obustavljene sve aktivnosti u NS FBiH

rudarntravnikShodno novonastoloj situaciji uzrokovanoj virusom "Covid-19" u Nogometnom savezu Federacije BiH polovinom marta održan je sastanak predsjednika NS FBiH Irfana Durića, dopredsjednika NS FBiH Slavena Garića i generalnog sekretara NS FBiH Eldina Bakovića.

Postupajući po odlukama i uputama Vijeća ministara BiH i Federalnog štaba Civilne zaštite zaključeno je da do daljnjeg traje obustava svih sportskih aktivnosti u okviru NS FBiH, te održavanje sastanaka organa i tijela Saveza.

Svim kantonalnim/županijskim savezima i klubovima koji se takmiče u nogometnim ligama NS FBiH preporučuje se striktno poštivanje odluka i uputa Vijeća ministara BiH, Federalnog štaba Civilne zaštite kao i kantonalnih/županijskih vlada i štabova Civilne zaštite.

Naredni koraci i aktivnosti bit će utvrđeni u skladu sa odlukama i uputama nadležnih Državnih i Federalnih organa o čemu će svi članovi NS FBiH biti pravovremeno obaviješteni.

Rukovodstvo NS FBiH će uz pomoć svih postojećih sredstava komuniciranja donositi potrebne odluke, a Kancelarija NS FBiH ostaje otvorena za dalju komunikaciju i saradnju sa svim članovima Saveza.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u