KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Priprema šeste sjednice Vijeća

21.03.2017. - Kolegij Općinskog vijeća Kakanj na sjednici zakazanoj za srijedu razmatrat će prijedloge i incijative kao dio pripreme za Šestu redovnu sjednicu planiranu do kraja ovog mjeseca

vijecezasjedanje

Kolegij će razmatrati zapisnik sa 4. sjednice Kolegija Općinskog vijeća, zatim inicijative, prijedloge i predstavke upućene Vijeću. Između ostalih to su: Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća od 20.02.2017.godine, zatim Prijedlog Privrednog savjeta Općine Kakanj za izradu strategije razvoja turizma Općine Kakanj te Inicijativu Općinskog odbora „Naše stranke“ Kakanj za organiziranje dežurne apoteke u krugu JU Dom zdravlja Kakanj.

Pored toga Kolegij će se izjasniti i o Informaciji Općinskog načelnika u vezi upozorenja Teniskog kluba „TTT-GAME“ Kakanj i o Inicijativi i prijedlogu za finansiranje projekta „Dani pošumljavanja u Kaknju 2017“ Ekološkog pokreta gorana F BiH

Kolegij će raditi i na utvrđivanju prijedloga dnevnog reda za Šestu sjednicu Općinskog vijeća i materijala za komisije Općinskog vijeća, a utvrdit će i termin za održavanje sjednice.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u