KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Prilika za poduzetnike i samozapošljavanje

28.02.2016. - U Kaknju predstavljeni programi za poticaje zapošljavanja i samozapošljavanja vrijednosti preko devet miliona maraka

U Sali Općinskog vijeća Kakanj, u petak 26. februara, prezentirana su dva programa podsticajnih mjera, koji se odnose na zapošljavanje i samozapošljavanje. Ukupno planirana poticajna sredstva za Zeničko-dobojski kanton su više od devet miliona maraka. Jedan od njih se odnosi na zapošljavanje mladih osoba bez radnog iskustva, u životnoj dobi od 15 do 30 godina, a koje se na Zavodu za zapošljavenje vode duže od 30 dana. Pri tome potencijalni korIsnik ne može imati više od jedne godine ukupno evidentiranog radnog staža.

Drugi program se odnosi na samozapošljavanje lica u životnoj dobi od 18 i više godina koja se na evidenciji nezaposlenih vode duže od 30 dana.

Ove poticaje osigurava Vlada Federacije BiH, a realiziraju se posredstvom Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje. Riječ je o subvencioniranju za svakog zaposlenog radnika u iznosu od jedne najniže plaće u Federaciji BiH sa uplatama svih poreza i doprinosa u periodu od godinu dana. Poslodavci, korisnici ovih sredstava imaju obavezu da poslije isteka od 12 mjeseci, još godinu dana pod istim uvjetima zadrže radnika u radnom odnosu. Lice koje je izvršilo samozapošljavanje pokrenuti biznis ima obavezu održavati još 12 mjeseci uz izvršavanje poreskih obaveza kao i u godini dok je ostvarivalo poticaj.

muftic

Muftić: U kreiranju programa moraju učestvovati njegovi korisnici

Mensur Muftić, predsjednik Udruženja poslodavaca Općine Kakanj, o ovim prezentacijama i javnim pozivima kaže:
- Udruženje poslodavaca se pojavilo kao suurganizator predstavljanja programa koje promovira Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Drago nam je što ova Služba po prvi puta ovako proaktivno djeluje. Mi smo to sa zadovoljstvom prihvatili. Želimo ove i slične programe približiti našem članstvu sa željom da oni u potpunosti uspiju. U budućnosti ćemo insistirati da prije definisanja javnih poziva u kreiranju programa učešće uzmu ljudi kojima su programi i namjenjeni.

Traženo apliciranje i poduzetnika ugostitelja

Poslije izvrešene prezentacije o uvjetima i pogodnostima koje daju ovi programi te o načinu prijave na javni poziv, neki od prisutnih poslodavaca i nezaposlenih lica izrazili su svoja mišljenja i postavili nekoliko pitanja. Između ostaloga bilo je interesovanja zašto ne mogu aplicirati poslodavci koji se bave ugostiteljstvom, uredno prijavljuju radnike i plaćaju poreze te može li se kvota obezbjeđivanja najniže plaće podići na viši nivo i kako poticaj mogu iskoristiti poljoprivrednici...

hodzic

Senad Hodžić, poljoprivredni proizvođač kaže da će iskoristiti javni poziv i prijaviti se:
- Bavim se voćarstvom, mislim da imam uslove za prijavu na program samozapošljavanja i pokušat ću iskoristiti ovaj poticaj. Očekujem odgovarajuću pomoć prilikom prijave na javni poziv.

Pored Kaknja, ove prezentacije održane su u Zenici, Maglaju, Zavidovićima, Žepču, Doboju, Usori, Tešnju, Varešu i Brezi. Danas 29. februara/veljače, prezentacije će biti održane u Olovu i Visokom. Na taj način biće završena prezentacijska faza aktivnosti koje su planirane kao podsticaj zapošljavanju i samozapošljavanju.

Operativne pripremne poslove za realizaciju prezentacija realizovalo je Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu”, dok je organizator za svih 12 općina Zeničko dobojskog kantona Služba za zapošljavanje ZDK sa Savezom kantonalnog udruženja poslodavaca.

REKLI SU:

nurdjehanNurđehan Šahinović, Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZDK:
- Smatram da je samozapošljavanje mladih prilika za iskorištavanje ovog javnog konkursa i da snagom svoje inventivnosti, mladosti, uma, obrazovanja sebi obezbjede radno mjesto.Želim kada napravimo monitoring poslije ovoga što će se dešavati možemo reći kako imamo novih 500, 600 ili 700 firmi.Pozivam sve poduzenike i nezaposlene ljude da se jave na ovaj javni poziv da se što prije potroše novci koji su određeni za Zeničko-dobojski kanton. Kažem to na ovaj način zato što ćemo imati priliku kada ih namjenski, brzo utrošimo, tražiti nova sredstva. U mnogo čemu smo prvi Kanton, a bilo bi dobro da budemo i u ovome.

kelavicMarinko Kelavić, direktor Služba za zapošljavanje Ze-do kantona:
- Naš je interes da 9.385.000 maraka iskoristimo u što kraćem periodu.Dosadašnja iskustva nam govore da nismo znali iskoristiti sve novce koji su nam se stavljali na raspolaganje. Samo su dva razloga zašto je to tako. Ili mi nismo bili dovoljno na terenu ili nije bilo dovoljno zainteresiranih poslodavaca. Mi to želimo promijeniti.Sada imamo dosta više novca. Tri puta više nego što smo dobijali proteklih godina za sve programe koje smo u tijeku godine imali. Zato i radimo ovu kampanju, u svim općinama Kantona kako bi animirali što veći broj ljudi i kako bi što prije utrošili planirana sredstva.

marusicMahir Marušić, šef Biroa rada Kakanj:
- Na evidenciji nezaposlenih na Birou rada u Kaknju trenutno se nalazi 7090 lica.Ovim programima pruža se šansa, poslodavcima i nezaposlenim licima. Poslodavci trebaju iskoristiti priliku jer će im se refundirati troškovi za svakog zaposlenog, a lica koja traže posao moće to realizovati u struci za koju su se školovala.Ovo treba prihvatiti kao projekat Federalnog zavoda za zapošljavanje, Kantonalne službe za zapošljavanje, Općine Kakanj i Udruženja poslodavaca Općine Kakanj.Kakanjski poslodavci koriste ovakve programe. U ovom trenutku ne raspolažem brojem, ali ih koriste, što je dobro i za poslodavca i za osobe koje traže posao.

 JAVNI POZIVI I LINK ZA PRIJAVU DOSTUPNI SU OVDJE.

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u