KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Prijem za sportiste društva ratnih vojnih invalida

04.12.2017. - Povodom 3.decembra – Svjetskog dana osoba sa invaliditetom u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre održan je prijem za članove Sportskog društva ratnih vojnih invalida “Kakanj 92”

prijemdanivalida

 U razgovoru  s načelnikom istaknuta je uspješna i konkretna saradnja između Općine i Društva. U kontinuitetu se postižu unapređenja, a posebno kroz psihofizičku rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

Na prijemu se razgovaralo o različitim temama, a tražila su se i rješenja za upošljavanje osoba sa invaliditetom.

Načelnik Mandra je naglasio da će općinske službe sve svoje resurse staviti na raspolaganje svim osobama sa invaliditetom, a posebno u oblasti zapošljavanja kroz program “Pokreni svoj posao u Kaknju” i druge općinske podsticajne programe.

“Značajna je i podrška za sve sportske programe koje  Sportsko društvo RVI Kakanj 92 upražnjava i sa kojima aplicira  prema Općini Kakanj. U tom smislu već početkom naredne godine za osobe sa invaliditetom planirano je pokretanje  Otvorenog općinskog  prvenstva za osobe sa invaliditetom, a koje bi trebalo biti uvršteno u kalendar koji će jednog dana nositi atribut tradicionalnog”, izjavio je Hajrudin Zekić, predsjednik Upravnog odbora Sportskog društva ratnih vojnih invalida “Kakanj 92”.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u