KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Prijem za predsjednika MDD Merhamet

29.08.2016. - Potrebno uvezivanja, te intenzivnije i snažnije koordinacije i saradnje između svih subjekata sa područja Kaknja koji se bave humanitarnim radom

mandra_merhamet

U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za Kemala Karića, predsjednika kakanjskog odbora Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” u okviru kojeg u Kaknju radi javna kuhinja.

Tokom prijem Karić je načelnika informisao o svakodnevnim aktivnostima “Merhameta”, te o radu javne kuhinje čiji rad, između ostalih, pomaže i Općina Kakanj.

Svome gostu načelnik Nermin Mandra je iznio svoju zamisao koja će biti realizirana u budućem periodu, a koja se odnosi na potrebu uvezivanja, te intenzivnije i snažnije koordinacije i saradnje između svih subjekata sa područja Kaknja koji se bave humanitarnim radom, koji brinu o ljudima, koji provode socijalnu politiku i sl.

Plan načelnika je da se formira koordinaciono tijelo na čijem bi čelu bio direktor Centra za socijalni rad, a koje bi se sastajalo radi razmjene informacija, radi zajedničkih akcija i aktivnosti, radi koordinacije, radi lakšeg definiranja prioriteta kod pružanja socijalne pomoći…

U sastavu ovog tijela će biti predstavnici Centra za socijalni rad, Općine Kakanj, Crvenog križa, “Merhameta”, “Karitasa”, vjerskih organizacija…

Cilj načelnika je da se, uz one koji su ubilježeni kao korisnici humanitarne i druge pomoći društva, prepoznaju i potrebe ljudi kojima treba pomoć, a koji pomoć obično ne traže, te da se u svakom momentu zna socijalna slika svih osoba koja trebaju pomoć, a sve u cilju da se spriječe zloupotrebe i da pomoć dođe do ljudi kojima je zaista potrebna.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u