KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Prijavite se za utrku-KAKANJ ZA PET

20.06.2019. - Udruženje KA Plus u saradnji sa općinom Kakanj, JU KSC Kakanj, udruženjem Pozitiva i sponzorima organizuije Drugu noćnu uličnu utrku Kakanj Za 5

utrkakakanj
Riječ je o utrci na na 5.000 metara, Koja će biti održana u subota, 03. avgust 2019. u 20:00 sati, a vrijeme do utrke s emože iskoristiti za pripremu svakog učesnika i za prijavu putem prijavnog linka http://www.gbt-running.com/event/94

Kako se prijaviti
Startnina izunosi 10,00 KM i obuhvaća: unikatnu dizajnersku finišersku medalju, kvalitetnu majicu s logom utrke, okrjepu, elektronsko mjerenje vremena. Prijava je važeća nakon uplate startnine.
Utrka je limitirana na 400 sudionika. Organizator će po prijavi tolikog broja učesnika zatvoriti prijave i prije naznačenih rokova.
Uplatu startarine možete izvršiti uplatom na račun:Udruženje: Ka plus Kakanj, A.Izetbegovica Niz C 72 240 Kakanj, Žiro račun: 1610000215310038 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Svrha plaćanja: upisati ime i prezime takmičara pa KAKANJ ZA 5 (npr. Amel Tuka KAKANJ ZA 5).
Ukoliko se uplata vrši za više takmičara, molimo da se u polju svrha uplate navedu njihova imena ili da se potvrda uplate i popis učesnika pošalju na: kakanjza5@gmail.com
Uplata se može izvršiti i u prostorijama Udruženja, kontakt broj: 061/816-429, 062-278-322, 061 321-633

Trasa staze
Utrka se trči kroz centar grada. Dva kruga po 2.500 metara. Startno ciljna kapija će biti postavljena u glavnoj gradskoj ulici, Alije Izetbegovića. Trči se do benzinske pumpe Hifa Petrol gdje skreće u ulicu Branilaca. Trasa zatim nastavlja pored rijeke Zgošće sve do njenog ušća u Bosnu gdje ponovno prelazi u ulicu Alije Izetbegovića.

Pravo nastupa
Na utrci mogu nastupiti svi koji na dan utrke imaju navršenih 12 godina. Sve maloljetne osobe mogu nastupiti uz odobrenje roditelja. Osobe mlađe od 12 godina, a koje na dan utrke imaju najmanje 10 godina smiju nastupiti uz odobrenje roditelja i liječnika. Osobe mlađe od 10 godina ne smiju nastupiti na utrci.
Prijavom na utrku učesnik je suglasan da organizator smije koristiti fotografije nastale za vrijeme, neposredno prije i poslije utrke za svoje interne potrebe i potrebe promocije događaja. Natjecatelj je suglasan da organizator smije koristiti njegove osobne podatke za internu komunikaciju i u promocijske svrhe organizatora.
Trči se i u muškoj i u ženskoj kategoriji, a biće nagrađena prva tri mjesta u obe kategorije te simbolične nagrade za najmlađeg i najstarijeg finišera:

Važno je znati
Svaki takmičar svojom prijavom direktno je saglasan da se na utrci takmiči na vlastitu odgovornost (uz pratnju liječničke pomoći i osiguranje policije), da je upoznat s pravilima i propisima utrke kojih će se pridržavati, te da je upoznat s mogućim rizicima koje ovo takmičenje sadrži. Svojom prijavom takmičar se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora trke bilo prema takmičarima ili trećim licima. Svojom prijavom takmičar potvrđuje da je zdravstveno sposoban i u odgovarajućoj psiho-fizičkoj kondiciji primjerenoj za ovakvu vrstu takmičenja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u