KakanjLive | Četvrtak, 06.08.2020. godine

Prijavi se na kurseve u KSC Kakanj

21.07.2018. - Javna ustanova KSC Kakanj, u septembru počinje Drugi ciklus edukativnih i kreativnih kurseva

kursevitekst

U ovom ciklusu najavljujemo časove sljedećih kurseva:

Edukativni kursevi:

Kurs njemačkog jezika nivo A1, A2, B1 i B2
Kurs engleskog jezika nivo A1, A2, B1 i B2
Kreativni kursevi:

Kurs krojenja i šivenja
Edukativni kursevi (njemački i engleski jezik) traju tri mjeseca. Ukupno 50 časova. Časovi se održavaju dva puta sedmično po dva časa (90 minuta) u prostorijama JU KSC-a

Ciklus kretivnih kurseva (krojenje i šivenje) traje mjesec dana ukupno 20 sati rada. Dva puta sedmično po dva sata. Po završetku ciklusa polaznice kursa mogu nastaviti edukaciju na II i III stepenu kursa ukoliko to žele.

Cijena edukativnih kurseva iznosi 130 KM, omogućeno je plaćanje u ratama i u cijenu su uračunati udžbenici. Polaznici kursa njemačkog jezika dobivaju Schritte udžbenike. Schritte predstavlja program za učenje njemačkog jezika kao stranog jezika i zasnovan je na zajedničkim referentnim okvirima (Gemeinsame Europaische Referenzrahmen). Polaznici kursa engleskog jezika također dobivaju udžbenike.

Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način pobuđuje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku.

Naši profesori su:

Profesorica njemačkog jezika Erna Kozlo, profesorica njemačkog jezika Edina Seferović. Profesor njemačkog jezika Alen Zec i profesorica engleskog jezika Mirsada Tulić. Predavač i dugogodišnji saradnik na kursu krojenja i šivenja – Mira Šišić.

Cijena kursa krojenja i šivenja iznosi 150 KM.

Sve prijave na broj telefona 032/771-920.

JU KSC KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u