KakanjLive | Utorak, 29.09.2020. godine

Prijave za razvoj poduzetništva i obrta

18.04.2016. - Otvoren je postupak za podnošenje prijava za korištenje podsticaja za razvoj poduzetništva

kakanj_009

Obavještenje o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu, broj: 01/1-27/16 od 28.01.2016. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, općinski načelnik objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta
za 2016. godinu

Obavještavaju se vlasnici obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i preduzeća – d.o.o. koji registruju djelatnost na području općine Kakanj u 2016. godini, da mogu Općini Kakanj podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu. U Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu planirana su sredstva za refundaciju troškova osnivanja obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o..
Zahtjevi za ovu vrstu podsticaja mogu se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj i sa neophodnom dokumentacijom predati na istom mjestu, tokom godine, a najkasnije do 26.12.2016. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu (Klikom na link Program_poduzetništvo, možete vidjeti uvjete za prijavu i korištenje podsticaja).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u