KakanjLive | Subota, 08.08.2020. godine

Prijava za besplatan ultrazvučni pregled žena

04.04.2019. - Općina Kakanj finansira troškove ultrazvučnog pregleda za žene starosti od 35 do 50 godina. Prijava se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 15.04.2019. godine

ultrazvukzenaFoto: Ilustracija

U svrhu poboljšanja zdravstvene slike stanovništva, Općina Kakanj u saradnji sa JU Dom zdravlja Kakanj organizira besplatan ultrazvučni pregled dojki za 200 žena sa područja općine Kakanj. Pravo na besplatan pregled imaju sve žene starosti od 35 do 50 godina.

Prijava se podnosi  Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj  do 15.04.2019. godine. Spiskovi za pregled formirat će se na osnovu redoslijeda prijavljivanja kandidatkinja (200). Zainteresovane kandidatkinje uz prijavu obavezne su priložiti prijavu prebivališta (CIPS). Prijave dostavljene poslije 15.04.2019. godine neće se uzeti u razmatranje.

Aktivnosti će realizirati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidatkinje biti blagovremeno obaviještene.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u