KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Pričali smo o grijanju ali u augustu

31.08.2017. - U Omladinskom centru održana javna tribina o grijanju, koju je organizirla Naša stranka - Kakanj

nasastrankagrijanje

Naša stranka Kakanj u srijedu 30. augusta organizirala je javnu tribinu pod nazivom „O grijanju u augustu“. Zbog skorog početka grejne sezone, OO NS Kakanj je ponudio građanima i građankama priliku da dobiju sve informacije u vezi sistema daljinskog grijanja i generalno zagrijavanja stambenih i poslovnih objekata na teritoriji Općine Kakanj.

Bitne subjekte vezano za grijanje predstavljali su Nedim Frljak iz Termoelektrane Kakanj, Senad Bajrić iz JP „Grijanje“. Pored pomenutih, treći član radnog osoblja bio je stručnjak za oblast energetike Osman Buza. Moderator javne tribine je bio član OO NS Kakanj, Dženan Šarić.

Cilj tribine je bio da se stanovnicima Kaknja prezentira kompletan proces, od trenutka proizvodnje toplotne energije do isporuke krajnjem potrošaču, s ciljem dobijanja odgovora na sva tehnička, pravna i ekonomska pitanja koja se tiču ove problematike.

Poslije ove tribune Naša stranka Kakanj će insistirati na tome da se građanima i građankama, u što kraćem vremenskom roku, odgovori na pitanja:

- Koji su to parametri na osnovu kojih se radi trenutna kalkulacija cijene zagrijavanja prostora? - Koliki je broj priključaka planiran, a koliko je trenutno novih priključaka u MZ Kakanj II? - Šta plaćamo paušalom, na osnovu čega se određuje njegova visina i na osnovu kojeg propisa? - Postoji li negdje zvanično objavljena anketa na osnovu koje je donesena odluka o produženju sezone grijanja i kolika je realno korist za građane i građanke od toga, a kolika je korist za JP Grijanje? Ili je to samo način da JP Grijanje značajno poveća prihode ne poskupljujući ionako visoke cijene svojih usluga?

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u