KakanjLive | Subota, 30.05.2020. godine

Prezentiran Genocid na karti Mugdima Cvrlje

09.06.2017. - Veoma kvalitetna i uspješna prezentacija Genocida u Srebrenici, u kartografskom obliku izražavanja opdržana je u kaknjskom Omladinskom centru

Mugdim Cvrljo, patriota, otac, borac, vojnik, Kakanjac, topograf, u Omladinskom centru Javne ustanove KSC Kakanj, pred gostima iz Srebrenice, sugrađanima, prijateljima,profesorima, saradnicima, ministrima, političarima, učenicima i porodicom, predstavio je projekat Genocid na karti. Riječ je o tematskoj karti sa označenim svim toponimima na oko 1300 kilometara kvadratnih o genocidu nad Bošnjacima, na teritorijalnom području koji se pruža linijom od Potočara prema Nezuku.

Pored autora o projektu Genocid na karti, govorili su Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari. Zatim Mirsad Čakširan, historičar, prosvjetni radnik i Amir Čorbo, ekspert iz vojne topografije i kartografije. Na molbu autora, prisutnima se obratio i prof.dr Smail Čekić, govoreći o vrijednostima autorskog rada Mugdima Cvrlje. Profesor Čekić je govorio o sudskim i naučnim istinama i o konkretnom dokazivanju genocida u Srebrenici, a u kojem je učestvovao kao direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. O podršci koju vlada Zeničko-dobojskog kantona daje ovom projktu govorio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Mensur Sinanović ističući da se genocid može u školama izučavati, tako što će to organizovati resorno ministarstvo, bez obzira na sva negiranja. Ponovnu podršku ovom projektu daje i Vlada kantona Sarajevo, što je na  prezentaciji potvrđeno i prisustvom ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića.

Autor projekta Genociod na karti, Mugdim Cvrljo, detaljno, jasno, govorio je o genocidu i njegovim fazama.Predstavio je to kroz planiranje, realizaciju, skrivanje i negiranje genocio ali vezujući za svaku ovu fazu karte, rekavši, da genocida ne može biti bez planiranja, a da je planiranje moralo početi na karti. Na kraju genocid počinjen u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica, opet je završio na karti. Koliko god, sve ove godine poslije rata, i ovih dana, oni koji su počinili genocid negiraju ovu istinu, koja je na ovoj karti vjerno, originalno i autentično pokazana, upravo zahvaljujući Mugdimu Cvrlji, koji kaže:
- Nisam pisac, nisam režiser, ne znam se na taj način izražavati, ali sam odlučio da genocid u Srebrenici prikažem na karti, jer to znam raditi.Uvodeći se u tematiku, proučavajući publikacije eminentnih stručnjaka, dostupne informacije Haškog tribunala i Suda BiH, primjetio sam da je prisutan nedostatak kartografskog materijala koji govore o stradanju Bošnjaka u Srebrenici. Kao iskusni topograf shvatio sam u kolikoj mjeri nedostatak materijala te vrste otežava shvatanje i razumijevanje budućim naraštajima. Poslije šest godina imamo kartu 150 sa 150 centimetara sa svim značajnim legendama i predstavljenim događajima.

Na kraju autor Cvrljo se zahvalio porodici i svima koji su na bilo koji način pomogli i u njemu probudili motive da uradi Genocid na karti.Prezentaciju je moderirala Sanda Hasagić Terzić.

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u