KakanjLive | Petak, 05.06.2020. godine

Prevencija nasilja nad djecom Kaknja

28.08.2017. - Predstavljen je Protokol o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj

prevencijatekst

Članice Grupe za zaštitu djece i mladih općine Kakanj čiji rad pomaže Humanitarna organizacija “World Vision BiH” u ponedjeljak 28. augusta, u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre, predstavile su Protokol o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj.

Protokol se temelji na realizaciji specifičnih ciljeva i mjera iz Akcionog plana za djecu BiH 2015-2018. koju je usvojilo Vijeće ministara BiH 2.juna 2015.godine. Akcioni plan naglašava unapređenje mehanizama zaštite djece i jačanje svijesti radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom.

goscceprevencijaGošće u uredu načelnika bile su Helena Delić (HO “World Vision BiH”, ured u Zenici), Tamara Delibašić (Policijska stanica Kakanj), Nedžmina Buza (direktorica OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj) i Merima Begić (Centar za razvoj životnih vještina, HO “World Vision BiH”).

Protokol definira vrste nasilja nad djecom: fizičko, seksualno i psihološko nasilje, zanemarivanje, te ostale specifične oblike nasilja nad djecom kao što je vršnjačko nasilje, nasilje putem cyber tehnologije, ekonomsko zlostavljanje djece, nasilje u porodici i socijalno nasilje. Protokol jasno definira i obaveze policije, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja Kakanj, odgojno-obrazovnih ustanova, te udruženja i vjerskih institucija u smislu postupanja u slučajevima saznavanja ili prepoznavanja bilo kojeg oblika nasilja nad djecom.

U narednim danima Protokol će potpisati svi subjekti koji u okviru svoje nadležnosti i svakodnevnih poslova imaju misiju i zadatak da pomognu djeci u slučajevima uočenog, zabilježenog, prepoznatog i registrovanog bilo kojeg oblika nasilja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u