KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Preporuke-Rezidba i zimsko tretiranje voća

12.03.2018. - Zimska rezidba je važan posao u voćarstvu jer se na taj način povećava rodnost i kvalitet voća i to je osnovna mjera u zaštiti voća od bolesti i štetočina

rezidbavelika

Treba je obaviti u vrijeme biološkog  mirovanja, tokom zime, prije bubrenja prvih pupova. Za rezidbu se koriste makaze, noževi, pile. Alat mora biti čist i dezinficiran. Nakon rezidbe alat je potrebno dobro očistiti i naoštriti. Tup alat za rezanje može oštjetiti i zgnječiti grane koje se režu. Kada se alat dobro održava i kada je dobro naoštren ,prilikom rezidbe ne oštjećuje drvo i rana od reza brže zarasta, nema oštećenja od insekata te rana ne predstavlja vrata za ulaz raznih prouzrokovača oboljenja.

Kod rezidbe treba voditi računa da se uklone mumificirani i zaostali plodovi, suhe i oboljele grane i vodopije (nerodni izbojci).Krošnja nakon rezidbe mora biti prozračna kako bi svjetlost mogla ući u dubinu krošnje te omogućiti bolje strujanje vazduha unutar nje. Na ovaj način se smanjuje broj bolesti i štetočina a u isto vrijeme se dobijaju kvalitetniji plodovi.

Nakon obavljene rezidbe potrebno je obaviti zimsko prskanje voća.

Zimskim prskanjem redukuje se broj štetnih organizama i smanjuje se broj tretmana u vegetaciji. Osnovna komponenta u zimskom prskanju je bakarno sredstvo, a zbog prisustva štitastih vaši i drugih štetnih organizama potrebno je dodati i mineralna ulja. Ulja se dodaju u koncentraciji 3 odsto za koštičavo voće i 4 odsto za jabučasto voće. Na tržištu se mogu naći i gotovi preparati koji predstavljaju kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u