KakanjLive | Utorak, 19.01.2021. godine

Preporučujemo-Izložbu o efendiji Abdulahu Ganiću

04.01.2018. - Izložbu „Abdulah ef. Ganić - Život i djelo” autora dr Ferida ef. Dautovića možete pogledati u Muzeju Kaknja. Izložba je otvorena do 19. januara

Trenutno je u Muzeju Kaknja otvorena izložba o životu i djelu Abdulaha ef. Ganića, a isti dan kada je izložba otvorena održana je i promocija knjige o efendiji Ganiću, kao jednoj od najznačajnih ličnosti u Bošnjaka, za kojeg je profesor Hilmo Neimarlija rekao da nije bio samo mualim, već da je i prosvjetitelj, vaiz, pjesnik, muderiz, intelektualno i u vjeri snažna i hrabra ličnost, ako ne i najznačajnija u Islamskoj zajednici Jugoslavije između 1960. i 1965. godine prošlog vijeka. Argumentirajući ovu ocjenu profesor Neimarlija je navo niz argumenata, a između ostaloga i činjenicu da Mevlud u Kraljevoj Sutjesci i dova u Karićima, zahvaljujući djelovanju efendije Ganića imaju neprekidan historijski kontinuitet, što nema ni Ajvatovica, kao najveće muslimansko dovište, koje ima prekid u održavanjima u doba jednopartijskog društvenog sistema na jugoslavenskom tlu. „Ljudi su godinama dolazili u Kraljevu Sutjesku i Kariće iz svih krajeva Bosne i Hercegovine samo da bi u to doba slušali vaz Abdulaha ef. Ganića“, rekao je profesor Neimarlija.

feriddautovicdr Ferid ef. Dautović, autor izložbe i knjige

Autor ove izložbe dr Ferid ef. Dautović je i autor knjige o Abdulahu ef. Ganiću, što je ujedno njegova peta knjiga o bosanskim alimima. Govoreći o sadržaju knjige i izložbe zahvalio se porodici koja je sačuvala i ustupila dokumentaciju o Abdulahu ef. Ganiću. „Njegov sin Fahrudin mi je u završnoj fazi na izradi knjige ponudio sačuvanu dokumentaciju“, rekao je autor Dautović i nastavio: „Radi se o vrlo zanimljivom bosanskom alimu koji je ostavio poseban pečat u povijesti Islamske zajednice BiH, posebno u području srednje Bosne i jednim dijelom u Livnu gdje je proveo sedam godina, sedam mjeseci i sedam dana. U svemu je bio vrlo pedantan. Od načina oblačenja do ponašanja u različitim situacijama.Bio je precizan i pedantan u poslu i pisanju. Pisao je arebicom i latinicom.Sačuvao je puno rukopisa.Imao je krasnopis koji odiše kaligrafijom. Ne samo da je podučavao djecu. Podučavao je i odrasle koji su poslije mogli stati u mihrab i biti teravih imami. Bio je avangarda jer je u naše džamije i mektefe vraćao sufare i ilmihal, kada su zabranjene i zatvorene sve medrese osim Gazihusref begove. Bio je hrabar čovjek. Prema njemu su još uvijek žive emocije ljudi koji su ga ili vidili ili ih je poučavao. Još uvijek je živ među ljudima“.

Tokom predstavljanja knjige Mirza Ganić, student Fakulteta Islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu učio je jednu od kasida čija autor je efendija Ganić. Moderator promocije u Gradskoj biblioteci bio je Ermin ef. Zahirović, imam u Obrima, mjestu gdje je živio i dio svoje misije obavljao ef. Ganić. O životu i radu Abdulaha ef. Ganića, kao njegov savremnik govorio je Hamza ef. Trako. Promotori knjige pored autora Ferida ef. Dautovića, bili su profesori dr Hilmo Neimarlija i dr Enes Karić.

eneskaricProfesor dr Enes Karić, promotor 

Profesor dr Enes Karić ovom prilikom je rekao:
- Poseban je to čovjek. Istaknuti alim. Time knjiga dobija na značaju.Posebno je vrijeme u kojem je djelovao. To vrijeme nazivamo epohom socijalizma.Tada je bio poznat kao čovjek koji je želio u tradicionalnim muslimanskim sredinama, jednako tako kao i u savremenijim muslimanskim sredinama da se pristupi izučavanju vjerske pouke na način punog povjrenja u prezentiranje njenog sadržaja. U tom pogledu knjiga na mnogo mjesta i doktor Ferid Dautović kao autor govori o toj, današnjim riječnikom rečeno, demokratskoj borbi da se obavlja i osavremeni vjerska pouka.

hilmoneimarlijaProfesor dr Hilmo Neimarlija, promotor 

Zašto ljudi poput ef. Ganića ožive tek poslije smrti?bilo je jedno od novinarskih pitanja za promotora profesora dr Hilmu Neimarliju: „Dobro pitanje. Narodi i zajednice koji ne drže do svojih zaslužnih ljudi očigledno ne drže ni da samih sebe i do vlastitog samopoštovanja. U slučaju našeg naroda u određenoj mjeri opravdava ga činjenica vrijeme u kojem je živio Abdulah ef. Ganić je vrijeme u kojem naš narod nije raspolagao u punoj mjeri formama izražavanja vlastitog samopoštovanja i vlastitog identiteta i vlastitog individualiteta. Samim tim i iskazivanja odgovarajućeg priznanja za svoje zaslužne ljude. Efendija Ganić je bio jedan od tih zaslužnih ljudi i značajno je podsjećanje na njegove zasluge. Sjećajući se Abdulah efendije ne samo da odužujemo svoj dug. Odužujemo i dug njegove generacije koja nije bila u prilici da mu neposredno iskaže svoju zahvalnost.

 A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u