KakanjLive | Petak, 18.06.2021. godine

Preliminarni rezultati sa svih biračkih mjesta

10.10.2016. - Centralna zborna komisija je objavila kompletirane preliminarne rezultate za općinu Kakanj

Pregled sumarnih rezultata za vijeće

rezultati_sumarno

NAPOMENA: Za ugodan pregled rezultata na mobilnom telefonu preporučujemo horizontalni položaj uređaja, u protivnom koristite slide akciju (pokret po ekrenu lijevo ili desno) za pregled svih kolona tabele.  

 

Stranka demokratske akcije

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ 1 3.005 46,10
2 ALDIN ŠLJIVO 5 1.623 24,90
3 EDIN ALIEFENDIĆ 10 1.610 24,70
4 MUHAMED KUBAT 22 1.436 22,03
5 MEJREMA PURIŠEVIĆ 4 1.434 22,00
6 SENAD ALAJBEGOVIĆ 17 1.295 19,87
7 IZUDIN HRUSTO 30 1.271 19,50
8 HARIS VEISPAHIĆ 3 1.218 18,68
9 ADNAN IBRAHIMSPAHIĆ 7 1.166 17,89
10 AMAR SELIMOVIĆ 14 1.157 17,75
11 SAFET ŠAHMAN 19 1.107 16,98
12 NADINA KOVAČ 6 1.105 16,95
13 NAMIR TALIĆ 27 1.090 16,72
14 NISVET TRAKO 12 1.065 16,34
15 NIJAZ ĐOKIĆ 15 1.042 15,98
16 MIRSADA ČALUK 2 1.009 15,48
17 ILMA TOPALOVIĆ 26 985 15,11
18 RAMIZ HASIĆ 8 964 14,79
19 MEHO AMIDŽIĆ 24 961 14,74
20 KEMAL HADŽIĆ 25 960 14,73
21 DALILA LIHOVIĆ 9 855 13,12
22 ADMIR MERDIĆ 34 853 13,08
23 MAHIR NEIMARLIJA 29 849 13,02
24 MEDIHA MAMELA 16 838 12,85
25 LEJLA DELIĆ 18 823 12,62
26 MELISA TRAKO 33 765 11,73
27 ELVIRA KUBAT 11 705 10,81
28 ELMEDIN DELIBAŠIĆ 32 695 10,66
29 AZRA ZAIMOVIĆ 28 689 10,57
30 INDIRA OMERHODŽIĆ 13 529 8,11
31 MUHDIN BEGIĆ 20 559 8,57
32 SENIDA LOPO 21 642 9,85
33 ENESA OMEROVIĆ 23 546 8,38
34 MIRSADA TULIĆ 31 638 9,79

 

SBB - Fahrudin Radončić

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 SEMIR MUŠIJA 7 763 25,86
2 JASMIN MUŠANOVIĆ 1 760 25,76
3 RIZAH HARAČIĆ 6 753 25,53
4 MIRNES MERDIĆ 3 581 19,69
5 MUGDIN GORAK 22 534 18,10
6 ENVER HADŽIĆ 4 511 17,32
7 SEMIR BERBIĆ 30 511 17,32
8 IRFAN MEŠIĆ 19 470 15,93
9 SANEL ŠKULJ 27 450 15,25
10 SAJID KOVAČ 14 376 12,75
11 EMIR MUŠIJA 10 360 12,20
12 ALEM ZAHIROVIĆ 20 354 12,00
13 EMINA GOGA 16 321 10,88
14 MENSURA BEČIRHODŽIĆ 2 204 6,92
15 ARNELA KARAHODŽIĆ 5 113 3,83
16 SADETA HADŽI 8 195 6,61
17 AJLA KUREŠEPI 9 107 3,63
18 IRMA MUŠIJA 11 139 4,71
19 ARNEL TRAKO 12 284 9,63
20 ELDINA ALAJBEGOVIĆ 13 88 2,98
21 AID TERZIĆ 15 129 4,37
22 HALIM ŠEMIĆ 17 178 6,03
23 LEJLA KUBAT 18 156 5,29
24 NAIDA KALDŽIJA 21 153 5,19
25 SABIRA MERDIĆ 23 108 3,66
26 FAHRUDIN ŠEHAGIĆ 24 150 5,08
27 VAHIDIN VELISPAHIĆ 25 88 2,98
28 JASNA HODŽIĆ 26 85 2,88
29 SENAILA SELIMOVIĆ 28 154 5,22
30 ELMIN SOFTIĆ 29 117 3,97
31 SABINA BRKA 31 66 2,24
32 OSMAN GADŽUN 32 44 1,49
33 MELISA ARNAUTOVIĆ 33 82 2,78
34 AZERIN SALIHBEGOVIĆ 34 228 7,73

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 MIRSAD TURSUM 3 1.580 58,71
2 REŠAD MERDIĆ 1 995 36,98
3 FAHRUDIN BUZA 4 715 26,57
4 ADISA ČEHAJIĆ 16 698 25,94
5 ZERINA KOVAČ 21 423 15,72
6 AMELA DŽOMBA 2 383 14,23
7 FAKIR AJDINOVIĆ 8 325 12,08
8 NIHAD HODŽIĆ 6 272 10,11
9 SELMA MANDŽUKA 31 269 10,00
10 AMNA GORALIJA-IMAMOVIĆ 5 91 3,38
11 ALMEDINA DEMIR 7 181 6,73
12 ALDINA DURAKOVIĆ 9 248 9,22
13 HAJRUDIN ZEKIĆ 10 156 5,80
14 ELZANA KARAHODŽIĆ 11 215 7,99
15 ADEM DELIĆ 12 201 7,47
16 VILDANA KULOVIĆ 13 184 6,84
17 ELMIN KADRIĆ 14 191 7,10
18 FIKRET KOBILICA 15 149 5,54
19 IRFAN HASAGIĆ 17 201 7,47
20 AMRA MAŠIĆ 18 125 4,65
21 EMIR BERBIĆ 19 217 8,06
22 SELVEDIN HELJA 20 137 5,09
23 ELMIN TIRIĆ 22 178 6,61
24 NISVETA ČIZMIĆ 23 121 4,50
25 KASIM GANIĆ 24 78 2,90
26 ZAJKO KASAPOVIĆ 25 126 4,68
27 EMINA BEGIĆ 26 153 5,69
28 EMIR DELIBAŠIĆ 27 158 5,87
29 EMINA VEISPAHIĆ 28 117 4,35
30 ELMIR ŠKULJ 29 144 5,35
31 ADNAN HUSIKA 30 120 4,46
32 ADMIR ĆIVIĆ 32 197 7,32
33 MIRELA ČELIKOVIĆ 33 59 2,19
34 ELMIN ŠKULJ 34 169 6,28

 

Socijaldemokratska partija BiH

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 ENES PILJUG 24 453 27,89
2 ELDIN MIJOČ 1 449 27,65
3 AHMED BEGIĆ 10 446 27,46
4 DINO MIMIĆ 15 372 22,91
5 MIROSLAV SPASOJEVIĆ 4 312 19,21
6 NUSRET IMAMOVIĆ 6 288 17,73
7 HASAN SELIMOVIĆ 20 253 15,58
8 EMIR MEHINOVIĆ 14 247 15,21
9 MAKSUMA TOPALOVIĆ 9 246 15,15
10 JASMIN VIŠO 17 238 14,66
11 AMILA MUSIĆ 5 230 14,16
12 ADMIRA SMAKA 2 200 12,32
13 NURFET ALIĆ 7 177 10,90
14 NAIL BEGIĆ 29 169 10,41
15 DINO ŠEHAGIĆ 30 165 10,16
16 JOSIP MIOČEVIĆ 3 151 9,30
17 ENESA BRKIĆ 8 76 4,68
18 ZORA ŠABANOVIĆ 11 78 4,80
19 SANEL ŠABANOVIĆ 12 150 9,24
20 ILDA SMAKA 13 143 8,81
21 ELMA BAJRIĆ 16 96 5,91
22 AMRA MERDIĆ 18 110 6,77
23 SAMIR KARIĆ 19 98 6,03
24 LEJLA MERDIĆ 21 125 7,70
25 MUGDIM VEISPAHIĆ 22 103 6,34
26 SAIDA DELIBAŠIĆ 23 59 3,63
27 SAKIB KOZLO 25 129 7,94
28 AMNA JAŠARSPAHIĆ 26 92 5,67
29 ADNAN OBRALIJA 27 154 9,48
30 RAHIMA KUBURA 28 82 5,05
31 EMRA DURAKOVIĆ-KOBILICA 31 64 3,94
32 ADI VELIĆ 32 57 3,51
33 ALDINA ŠAHINOVIĆ 33 77 4,74
34 VINKO DUVNJAK 34 118 7,27

 

Demokratska fronta

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 NUSRET MUSLIĆ 1 587 41,25
2 SEDMEDIN AMIĐIĆ 5 431 30,29
3 EVELIN BITIĆ 10 400 28,11
4 ADI KUBAT 12 258 18,13
5 MARINA OBRALIJA 4 252 17,71
6 DINO TICA 3 246 17,29
7 ARMINA FEJZOVIĆ 7 219 15,39
8 IGOR MAJDANĐIĆ 17 215 15,11
9 FERIDA KULOVIĆ 2 198 13,91
10 SENAID BEGIĆ 24 192 13,49
11 DELILA BUKVIĆ 9 187 13,14
12 MUSTAFA SUBAŠIĆ 14 164 11,52
13 AMER VEISPAHIĆ 8 162 11,38
14 MITHAT GORALIJA 20 149 10,47
15 SAVO TERZIĆ 6 125 8,78
16 JASMINA BEGOVAC 11 124 8,71
17 ERNA MUŠINOVIĆ 13 79 5,55
18 AHMET TRAKO 15 109 7,66
19 SELMA GORALIJA 16 126 8,85
20 DAJANA MAHMUTOVIĆ 18 98 6,89
21 HASAN HRUSTO 19 117 8,22
22 EMINA IMAMOVIĆ 21 101 7,10
23 DŽENAN BERBIĆ 22 70 4,92
24 MAJA VEHAB 23 93 6,54
25 ENVER ŠLJIVO 25 122 8,57
26 RENATA KULOVIĆ 26 88 6,18
27 ERMIN HASAGIĆ 27 96 6,75
28 ILDA ĐOKIĆ 28 107 7,52
29 MIDHAT SMAKA 29 76 5,34
30 JASMINA JURIĆ 30 104 7,31

 

Hrvatska demokratska zajednica

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 SLAVEN KATIČIĆ 1 544 50,28
2 IVICA PETROVIĆ 3 252 23,29
3 TOMISLAV ĐONDRAŠ 19 214 19,78
4 SANDRA KOMŠO 7 199 18,39
5 IVONA LUKIĆ 2 180 16,64
6 IVO KOVAČEVIĆ 25 141 13,03
7 IVAN BOŠNJAK 10 126 11,65
8 IRENA NIKAČEVIĆ 16 115 10,63
9 JAGODA ANDRIĆ 20 115 10,63
10 NATAŠA ŠARIĆ 11 109 10,07
11 MATEO GUJIĆ 4 104 9,61
12 SANDA BLOUDEK 5 85 7,86
13 ZORAN JOZINOVIĆ 6 103 9,52
14 ERNEST ZAKUŠEK 8 96 8,87
15 JOSIPA JAKOVIĆ 9 99 9,15
16 JASENKO BEUS 12 86 7,95
17 MILIJANA TERZIĆ 13 64 5,91
18 ŽELJKO KOLAKOVIĆ 14 92 8,50
19 BORIS KOCEV 15 62 5,73
20 MARIN MIJAČ 17 87 8,04
21 SANDRA NIKOLIĆ 18 65 6,01
22 IVO KALFIĆ 21 75 6,93
23 BOJANA ĐURIĆ 22 50 4,62
24 VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ 23 56 5,18
25 IVANA VIDIĆ 24 60 5,55

 

Stranka demokratske aktivnosti

 

#KandidatPozicija na listiBroj glasova%
1 ELVEDIN DELIĆ 5 270 52,43
2 ELVEDIN TUKULIĆ 3 211 40,97
3 EMIR DEMIR 1 208 40,39
4 AMEL MERDIĆ 8 126 24,47
5 ANEL DŽELO 19 103 20,00
6 MUBERA KUBAT 2 89 17,28
7 ELMEDIN KOVAČ 10 86 16,70
8 AMAR ŠAHMAN 17 84 16,31
9 AMINA HADŽIĆ 4 74 14,37
10 EDIN HADŽIĆ 12 68 13,20
11 SEJDA BEČIRHODŽIĆ 7 60 11,65
12 IRFAN ŠAHINBEGOVIĆ 6 55 10,68
13 EVELINA HUSIKA 9 55 10,68
14 ILHANA HIDO 13 54 10,49
15 SEDIN KOKIĆ 15 53 10,29
16 BERINA VEHAB 11 46 8,93
17 EDIN DURAKOVIĆ 14 38 7,38
18 ALMINA ALISPAHIĆ 16 37 7,18
19 ELMA ZAIMOVIĆ 18 40 7,77
20 AJLA BERBIĆ 20 37 7,18

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u