KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Preliminarni rezultati CIK-a za Vijeće u Kaknju

19.11.2020. - Prema posljednjim preliminarnim rezultatima umanjen je broj političkih subjekata koji mogu imati mandate u Općinskom vijeću Kaknja, a Stranka za BiH dobija četvrti mandat

vijece_konacno

CIK je završio obradu sa svih 60 biračkih mjesta za sastav Općinskog vijeća Kakanj. To su još uvijek preliminarni rezultati, a prema njima, i proračunu koji se zasniva na odredbi koju je definisao Izborni zakon u kakanjskom parlamentu broj vijećničkih mandata ima sljedeći raspored: Stranka demokratske akcije 13, Socijaldemokratska partija 4, Stranka za BiH 4, Naša stranka 3, Savez za bolju budućnost 2, Demokratska fronta 2, Hrvatska demokratska zajednica BiH 1 i Nacinalne manjine-Mujo Fafulić 1. Ovo je raspored izračunat na osnovu rezultata koji su objavljeni za redovna biračka mjesta, danas u 14:29 sati.

Sastav Općinskog vijeća Kakanj prema ovim rezultatima iz SDA sačinjavat će: Aldin Šljivo (3.782), Džemal Bećirhodžić (1.947), Izudin Pušćul (1.548), Nedim Mušija (1.529), Mejrema Purišević (1.522), Edin Aliefendić (1.477), Namir Talić (1.350), Mediha Mamela (1.303), Omer Musić (1.288), Izudin Hrusto (1.270), Nerma Aliefendić (1.261), Elvir Delibašić (1.239) i Safet Šahman (1.166).
Socijaldemokratska partija (SDP) četiri mjesta: Ahmed Begić (769), Eldin Mijoč (608), Miroslav Spasojević (411) i Edin Šljivo (410). Ovdje je došlo do promjene jer je uočio ove objave, četvrti mandat SDP-a pripadao Vinki Aletović, koja sada na listi SDP-a na petoj poziciji ima 405 glasova.
Stranka za BiH (SBiH): Mirsad Tursum (782), Sabit Čehajić (405), Zerina Kovač (337) i Fakir Ajdinović (323). Prema ranije objavljenim podacima Stranka za BiH imala je količnik na osnovu kojeg su joj pripadala tri vijećnička mjesta. Poslije obrade redovnih 60 biračkih mjesta, došlo je do promjene, koja preliminarno ovoj Stranci osigurava četiri mandata.
Naša stranka (NS) tri mjesta: Branko Češljić (746), Dževdet Huskić (653) i Behija Kulović (563).
Savez za bolju budućnost (SBB) dva mjesta: Enver Merdić (733) i Mugdin Gorak (461).
Demokratska fronta (DF) dva mjesta: Adnan Čobo (302) i Armin Bašić (262).
Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) jedno mjesto: Slaven Katičić (330).
Nacionalne manjine: Mujo Fafulić sa 339 glasom.

Prema ovim preliminarnim rezultatima izborni prag od tri posto osvojenih glasova u odnosu na ukupan broj važećih listića nisu prešli: Nezavisna bosanskohercegovačka lista, A-SDA Stranka demokratske aktivnosti, Pokret demokratske akcije-PDA, Nezavisni blok, Narod i Pravda, Platforma za progres, Evelin Bitić – Nezavisni kandidat, Stranka penzionera/umirovljenika BiH i Nusret Muslić – Nezavisni kandidat.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u