KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Preliminarna lista za kantonalne stipendije

23.05.2016. - Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Odluku o broju studenata sa konačne liste koji će dobiti stipendiju donijet će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

kakanj_010

U službi za društvene djelatnosti Općine Kakanj sačinjena je Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu kantonalne stipendije.

Preliminarna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Na ovu listu može se izjaviti prigovor. Prigovor se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj (do 28. maja 2016.godine).

Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu kantonalne stipendije se može vidjeti klikom na Preliminarna lista za kantonalne stipendije.

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje prijave na osnovu kriterija koji se mogu vidjeti klikom ovdje

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u