KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Predstavljena poema - Hava majka Pridorka

27.05.2016. - Pred kakanjskim srednjoškolcima predstavljena potresna poema o žrtvama koje su podnijele i pretrpjele majke u ratu

promotor _autorPromotor Jahić i autor Kadić u čitaonici Gradske biblioteke

U čitaonici Gradske biblioteke Kakanj, u četvrtak 26. maja, pred većim brojek kakanjskih srednjoškolaca predstavljena je poema “Hava majka Pridorka”. O ovoj poemi pored autora, Safeta Kadića, profesora bosanskog jezika i književnmosti, govorio je i akademik prof. dr. Dževad Jahić. Poemu je objavila izdavačka kuća “Planjax”, Bobare, Tešanj. Inspracija za nastanak ovog djela je tragedija Have Tatarević, majke iz Prijedora kojoj su ubili šest sinova 1992.godine.

Objavljujemo jedan od ulomaka Pome “Hava majka Pridorka”

Pognula Kozara glavu od stida
Po kosama vape zaklani krici
Vični tragovi srbskog genocida
U masovnoj grobnici Tomašici

Ja Hava majka pramajka
Pozivam za svidoka Sudnji dan
Baš početak i svršetak svega
Da svaki je čovik vavik na gubitku
Sem onih što vode u dobrinu
I onih koji su nevini pali
Klanjajuć se svome Allahu
I ljubeći svoju domovinu

Ja stabljika krhka u saksiji
Pod strehom pitoma kumrija
Cili vik u četir duvara
Derviš s tespihom u tekiji
Čelo na zemlji prid Allahom
Dovom vas zadnjom dozivam
O šest godova mojih u srdcu
Iz mezara ustajte u duhu jači
Jači i žešći Dobri Bošnjani
U džennetu ne mirujte više
Ako ste mumin-junaci
Majkine ne brojite suze
Vi ponosni Bošnjaci
S nebeskih kad modrih visina
Snesu vas meleki amo
Uzmite oklop i šćit
Potegnite buzdohan i sablju
Jurnite kroz ranjenu Bosnu
Kroz smrt uništite smrt
Za vama ko jedan će
Gladni goli i bosi
Pohrliti Bošnjaci
U izlizan jaram zapregnuti
Ko robovi pokorni

Kako ih je Bože malo ostalo
A kako su sve jači i jači
I koliki Bože nur pobide
sa lica im šehidskog zrači

Pa sad nek otvori oči Kto hoće da vidi
Neka otvori uši sad Kto hoće da čuje
Da taj kto nepravdu čini Ili zapovidi
Nepravdom više ne priti I zlo naređuje
O Senade
O Sejade
O Nihade
O Zilhade
O Zijade
O Nishade
Majka vam vaša talkin zaziva

Vezani tekst: Hava majka Pridorka

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u