KakanjLive | Srijeda, 25.11.2020. godine

Predstavljena Hiža mudrosti i časopis Sevdah

13.03.2017. - U prijatnom ambijentu i vedrom raspoloženju, uz pjevanje sevdalinki, u Gradskoj biblioteci predstavljena Hiža mudrosti, autora prof.dr. Enesa Kujundžića

Večer sevdaha, uz knjigu i harmoniku, mogla bi se nazvati promocija autorskog knjiškog djela „Hiža mudrosti” prof. dr. Enesa Kujundžića.Istovremeno je predstavljen i časopis Sevdah, revija za digitalno doba.

"Hiža mudrosti"- bošnjački narodni uspomenar je knjiga obima 589 stranica (izdavač Planjax iz Tešnja, godina 2015) ispisana u formi leksikona sa oko 300 ključnih riječi u kojima se odslikava egzistencijalna zbilja Bošnjaka ali i drugih stanovnika BiH unazad 100 i više godina.Prva odrednica u knjizi je "Adet" onako kako je definira jedan anonim iz Bijeljine, a posljednja "Žena" u viđenju Abdurezaka Hifzi Bjelevca. Uglavnom, može se reći, da svojim sadržajem ova knjiga podsjeća na "Vade Mecum" znanja i iskustva datog u fragmentima s ciljem da podstakne na razmišljanje o tome zašto je prostor nedostajućih štiva o našoj humanističkoj tradiiciji tako velik, a tako prazan.

Publikacija "Sevdah" revija za digitalno doba, svojom pojavom u štampanom obliku opire se općoj tendenciji da se sav intelektualni ambijent upornog čitaoca digitalizira. Isto tako u prvom borju ove revije se podsjeća na umjetničko nasljeđe koje su nam ostavili : Himzo Polovina, Safet Isović , Ismet Alajbegović Šerbo, Zaim Imamović, Hamdija Šahinpašić, Zehra Deović, Hašim Muharemović, Ilijaz Delić, Muhamed Mujkanović, Jovica Petković i durgi. Ima i drugih sadržaja od šireg interesa.
Pored autora Kujundžića u programu su nastupili i članovi udruženja sevdalija " Saray sevdah" iz Sarajeva.

Gradska biblioteka je promocijom knjige i načinom organiziranja programa, sevdalinke uz saz i harmoniku, nastojala dati popdršku projektu Sevdalinka kao nematerijalna kulturna baština Bosne i Hercegovine na listi svjetske kulturne baštine UNESCO -a.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u