KakanjLive | Subota, 27.02.2021. godine

Predstavljen program obilježavanja 100 godina Rudara

10.03.2020. - U petnaest timova i radnih grupa imenovano 46 izvršioca za pripremu i realizaciju programskih sadržaja


Foto: Mirsad Mujagić King

U sali Općinskog vijeća Kakanj, u utorak 10. marta, javno je prezentiran Program obilježavanja stogodišnjice Fudbalskog kluba Rudar. Prezentaciji programa prisustvovali su članovi Timova i operativnih radnih grupa, koji će tokom realizacije programa aktivno učestvovati u pripremi različitih sadržaja. 

Iz prezentiranih programskih sadržaja izdvajaju se organizacija revijalne utakmice u kojoj bi nastupili bh. nogometne legende, odnosno bivši reprezentativci i ekipa FK Rudar. Zatim organizacija akademije povodom stogodišnjice i priprema monografije. Ovi programski sadržaji definirani su kao glavni, dok bi prateći, ali ništa manje značajni programi bili: muzejska postavka o 100 godina Rudara, razgovori o Rudaru u Gradskoj biblioteci i koncert u okviru Kakanjskih dana.

Rokovi za realizaiju glavnih sadržaja su do kraja mejseca juna ove godine.

Program su prezentirali članovi Organizacionog odbora za obilježavanje Rudarevog jubileja: Mahira Softić i Adib Zekić. Prisutnima su se obratili predsjednik Organizacionog odbora Aldin Šljivo i koordinatar za rad timova i radnih grupa Emir Zaimović.

U 15 timova i radnih grupa kao izvršioci za pripremu i realizaciju programskih sadržaja raspoređeni su: Aldin Šljivo, Mirnes Bašić, Sead Imamović, Rešad Zaimović, Mirza Fazlić, Izudin Neimarlija, Esnaf Buza, Emir Zaimović, Midhat Hodžić, Igor Andrijević, Suad Spahić, Mehmed Buza, Dragan Ljubojević, Anton Lukić, Mirsad Tursum, Mato Komšo, Mirza Zaimović, Mirza Mušija, Samir Lušija, Mahira Softić, Almedin Trako, Evelin Memić, Mirzet Husić, Adib Zekić, Armin Bašić, Bećir Mehanović, Mirnes Buza, Džemal Pačariz, Ramiz Husić, Emina Dedić, Marin Mijač, Nurudin Hrusto, Nihad Tukić, Senad Čišija, Edin Olovčić, Almedin Čeliković, Edin Ajdinović, Teo Lukić, Amra Veispahić, Mirsada Čaluk, Mirza Dajić, Mirza Imamović, Emina Karzić, Almedina Neimarlija-Veispahić, Fikret Kadrić i Sanida Huskić.

Timovi i radne grupe za obilježavanje stogodišnjice su: Organizacioni odbor, Koordinacioni odbor, Tim za sportsko takmičarske programske sadržaje, Radna grupa za takmičenje u skladu sa programskim ciljevima, Radna grupa za revijalnu utakmicu, Tim za kulturno umjetničke i medijske sadržaje, Radna grupa za vizuelni identitet stogodišnjice, Radna grupa za muzejsku postavku o stogodišnjici, Radna grupa za pripremu i organizaciju svečane akademije, Izdavački savjet Monografije, Redakcija Monografije, Radna grupa za televizijske, radio i novinske sadržaje, Radna grupa za razgovore u Biblioteci, Tim za finansije i Stručni tim za izradu Pravilnika o dodjeli priznanja.

Svojim prisustvom ovoj prezentaciji, poseban značaj Rudarevom jubileju dali su: Mirnes Bašić, ministar u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, Sead Imamović, direktor Rudnika Kakanj, Izudin Neimarlija, tehnički direktor Tvornice cemneta, Mirsad Tursum, direktor Doma zdravlja, Mirza Mušija, dirktor JU KSC Kakanj, Igor Andrijević, direktor AB Petrola, Aldin Šljivo, načelnik općine sa pomoćnicima: Rešadom Zaimovićem i Nurudinom Hrusto. Prezentaciji je prisustvovao i Almir Aganović, predsjednik Sportskog saveza Općine Kakanj.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u