KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Predložite gdje treba graditi centar za zdravo starenje

18.05.2018. - Iz Općine Kakanj pozivaju građane da predlože gdje u Kaknju graditi i kojim sadržajima opremiti centar za zdravo starenje/dnevni penzionerski dom u kojem bi penzioneri tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje

prijedlozizadom
Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nedavno je u svom uredu razgovarao sa Suzanom Jašarević, direktoricom Humanitarne organizacije “Hilfswerk Austria International” za BiH, i njenim saradnicama.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnosti izgradnje centra za zdravo starenje u Kaknju koji bi bio namijenjen osobama treće životne dobi, sa ciljem da im se omogući zdravo mentalno i fizičko starenje.

Plan je da se osobama treće životne dobi osigura prostor u kojem bi tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje, te tako preventivno čuvali svoje zdravlje i funkcionalne sposobnosti.

Izražena je obostrana spremnost da se u budućem periodu ustraje na realizaciji inicijative o izgradnji centra za zdravo starenje.

U Kaknju postoji potreba za ovakvim objektom i ovakvim sadržajima obzirom da penzioneri nemaju mjesto za druženje i rekreaciju, pa se često mogu vidjeti kako npr. igraju šah na klupama uz šetnicu.

Ovo je poziv iz Općine Kakanj  da građani napišu mišljenje, gdje u Kaknju graditi i kojim sadržajima opremiti centar za zdravo starenje/dnevni penzionerski dom u kojem bi penzioneri tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje. 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u