KakanjLive | Ponedjeljak, 01.06.2020. godine

Poziv za razvoj poduzetništva i obrta

09.11.2016. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” (II ciklus)

kakanj_009

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu, broj: 01/1-27/16 od 28.01.2016. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje
J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu
podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta
za 2016. godinu,projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” (II ciklus)

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i pravna i fizička lica koja su registrovala djelatnost u 2016. godini, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt i srodne djelatnosti. Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci i sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl., za registrovanu djelatnost u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani uz zahtjev na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

- Zahtjev, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kakanj;

- Ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj, a za registrovana lica u 2016. godini – dokaz o registraciji;

- Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza;

- Biznis plan;

Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana registracije djelatnosti, a o čemu će redovno dostavljati odgovarajući dokaz.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 24.11.2016. godine.

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu (Poduzetništvo-Program utroška sredstava).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u