KakanjLive | Nedjelja, 27.09.2020. godine

Poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

26.02.2020. - Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim

grbvelikanajava
Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA
OPĆINE KAKANJ

U povodu „15. aprila – Dana općine Kakanj“ Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:
„GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
„PLAKETA SA DIPLOMOM“ – 3 PRIZNANJA
„ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

„GRB OPĆINE KAKANJ“
„Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje za:
– izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
– ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
– povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
– značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
– povećanje zaposlenosti,
– ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
– unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
– doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
– afirmaciju i promociju općine Kakanj,
– postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
– doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
– u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
– ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM
„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:
– postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
– doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
– promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
– rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
– racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
– kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
– na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
– ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“
„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:
– značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
– iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
– humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
– angažman u stvaranju uslova za razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
– iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
– ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
– doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja
Prijedlozi za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:
– prezime i ime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
– oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
– obrazloženje prijedloga,
– raspoloživu dokumentaciju.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja imaju:
– državni organi i državne institucije,
– Općinski načelnik,
– radna tijela Općinskog vijeća,
– privredna društva,
– javna preduzeća i javne ustanove,
– udruženja građana i nevladine organizacije,
– mjesne zajednice,
– vjerske zajednice,
– građani i
– drugi pravni subjekti.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je 10. mart 2020. godine.
Obrasci za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji ili preuzeti sa službene stranice Općine Kakanj:
– obrazac za pojedince
– obrazac za pravna lica

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

Kakanj, 24.02.2020.godine

KOMISIJA ZA DODJELU 15.APRILSKIH PRIZNANJA

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u