KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Poziv na javnu raspravu o mjesnim vodovodima

28.01.2018. - Ponovna centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj biće održana 29.januara 2018. godine u 14:00 sati

izgradnjarezervoravaraliciSa izgradnje rezervoara za vodu u Varalićima/Foto arthiv

Pozivaju se predstavnici Javnog preduzeća „Vodokom“ d.o.o Kakanj, predstavnici mjesnih zajednica i vodnih odbora – odbora za vodovod, mještani i sva druga zainteresirana pravna i fizička lica da se uključe u javnu raspravu i da iznesu mišljenja, stavove i sugestije.

Izradi Nacrta Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj između ostaloga se pristupilo zbog velikih problema u praksi oko implementacije Zakona o vodama Zeničko dobojskog kantona.

Istovremeno su uočeni i problemi vezano za primjenu Pravilnika o načinu određivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništvate. Bilo je i određenih propusta u pogledu donošenja i izvršenja zakonskih odredbi kao i propusta zakonskih rokova iz proteklog perioda tako da bi donošenjem ovakve Odluke, kroz razradu i bliže tumačenje zakonskih odredbi i normativa koji regulišu ovu oblast i implementacijom na terenu, regulisanje vodosnabdijevanja dobilo svoj puni smisao. Ovo se naročito odnosi na odredbe Zakona o vodama ZDK, gdje je zbog činjenice stanja na terenu i djelimične provedbe legalizacije mjesnih vodovoda, finansijske situacije stanovništva i drugih okolnosti došlo do potrebe za izradom nacrta Odluke.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije se mogu dostaviti u pisanoj formi direktno ili putem šalter-sale Općine Kakanj Komisiji za izradu Odluke o izradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj (zgrada Općine Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline).

Prijedlozi, mišljenja i sugestije se mogu dostaviti i putem e-maila: opcinaka@bih.net.ba. Detaljnije informacije se mogu dobiti putem telefona sa brojem 032/771-827.

Tekst Nacrta Odluke o izradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj se može vidjeti klikom na VODOSNABDIJEVANJE-TEKST NACRTA ODLUKE.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u