KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Povećani vodostaj izazvao probleme na općinskom području

03.02.2019. - Povećani vodostaj i topljenje snijega izazvali su probleme na više lokacija i trenutno zasjeda Štab civilne zaštite Općine Kakanj. Nastojanja su da nastale posljedice ne eskaliraju u veću problematiku

Opštinski štab Civilne zaštite zasjeda od 11,00 sati, a nakon što su stigle prve dojave i nakon što je od jutarnjih sati izvršen obilazak nekih lokacija kako bi su ustanovilo trenutno stanje. Konstatovano je da su vodostaji rijeka u porastu i da stanovništvo u području vodotokova treba biti oprezno, te poduzimeti mjere za eventualnu evakuciju te Štabu Civilne zaštite i Vatrogasnoj profesionalnoj jedinici Kakanj pravovremeno na broj 123 dojavljivati stanje sa terena.

Stanje na terenu pokazuje da ima problema i to uz rijeku Ribnicu na putu prema Brnjicu, zatim u području Bilješeva, Lučana, Subotinja, na putevima za Gornju Papratnicu, Javor... Štab je za najkritičnije lokacije angažovao potrebnu mehanizaciju i uputio na teren, te se čine napori da trenutne posljedice povećanog vodostaja ne eskaliraju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je opremljena i osposobljena i za spašavanje ljudi i imovine u slučaju poplava i raspolože potrebnom opremom za tu svrhu. Prema potrebi Opštinski štab Civilne zaštite spreman je na angažman doadtne mehanizacije.

Korito rijeke Bosne je u svakom smislu, pa i u kontekstu zaštite od poplava, u nadležnosti federalnog nivoa vlasti. Međutim, iskustva iz ranijih godina govore da se opet sve svede na borbu i zalaganje lokalne zajednice da zaštiti stanovništvo uz obalu rijeke Bosne. 

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u