KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Povećane budžetske stavke za pomoć u poslovanju

30.03.2020. - Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta povećava se za novih 200.000 KM za pomoć fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije izazvane coronavirusom. Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju povećana su za novih 190.000KM. Na pozicji Tekuća budžetska rezerva iznos od 100.000 KM povećan je za novih 65.000 KM

predsjednixtvovelika
Predsjedništvo Općinskog vijeća Kakaknj održalo je Prvui sjednicu u ponedjeljak 30. Marta 2020. Na sjednici je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda.
Prisustvovali su svi članovi Predsjedništva Vijeća, općinski načelnik, sekretar Općinskog vijeća i stručni savjetnik u Stručnoj službi Općinskog vijeća. Dnevni red usvojen je bez primjedbi, a izvjestilac po prvih pet tačaka bio je općinski načelnik.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Džemal Bečirhodžić, Rešad Merdić, Elvedin Delić, Mujo Fafulić, Eldin Mijoč i Jasmin Mušanović. Odluka je nakon diskusije usvojena jednoglasno. U obrazloženju Odluke stoji: Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj vrše se zbog pojave koronavirusa (COVID 19) na području FBiH, te se očekuju teškoće u prilivu sredstava/prihoda, kao i zadovoljavanje drugih potreba prouzrokovanih pojavom pandemije. Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrata povećava se za novih 200.000,00 KM za pomoć fizičkim i pravnim licima čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije izazvane coronavirusom. Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju povećana su za novih 190.000,00 KM. Na pozicji Tekuća budžetska rezerva iznos od 100.000,00 KM povećan je za novih 65.000,00 KM.
Formirane su nove tri pozicije zbog pomoći stanovništvu kroz zdravstvenu zaštitu. Transfer neprofitnim organizacijama i JU u cilju zdravstvene zaštite u iznosu 100.000,00 KM. Navedena povećanja na pozicijama biće obezbijeđena kroz smanjenje na pozicijama niske razine prioritetnosti.
Informacija o Odluci o privremenim mjerama za uravnoteženje Budžeta Općine Kakanj primljena je k znanju bez rasprave.

Prijedlog izmjene rasporeda sredstava za zaštitu i spašavanje

Prijedlog izmjena i dopuna Programa rasporeda i utroška sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2020. godini
U diskusiji nije niko učestvovao i Predsjedništvo je usvojilo izmjene Programa jednoglasno.
Prijedlog odluke o odobravanju podsticajnih sredstava fizičkim i pravnim licima registrovanim na području općine Kakanj čije je poslovanje obustavljeno zbog trenutne epidemiološke situacije
Predsjedništvo je na prijedlog načelnika opredijelilo 400.000KM za podsticajna sredstva privrednicima zbog epidemiološke situacije. Također, općinski načelnik će imenovati komisiju za utvrđivanje kriterija po kojima će se podsticajna sredstva dodjeljivati. U komisiju je ispred Predsjedništva imenovan Džemal Bečirhodžić.

Prijedlog odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja

Predsjedništvo je usvojilo Odluku o dodjeli Petnaestoapriolskih priznanja jednoglasno (po jednoglasnom prijedlogu Komisije za dodjelu 15.aprilskih priznanja) te tako Grb Općine dodijelilo: FK Rudar Kakanj, Plakete sa dipolomom: Sanji Ivanković Kahl – Majkari, Fadilu Imamoviću i Hajrudinu Kubatu, a Zahvalnice: UG “Zagrljaj”, Ademu Gačiću, Uredništvu radioemisije “Glas Istine”, Hajrudinu Čobi i Almiru Trakiću.
Predsjedništvo je produžilo mandat postojećoj Komisiji do održavanja sljedeće redovne sjednice Općinskog vijeća, tako da u Komisiji i dalje ostaju: Amir Obralija – predsjednik, Mirha Kulović i Ernest Zakušek – članovi.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u