KakanjLive | Srijeda, 03.06.2020. godine

Potrebne informacije o stećcima

25.10.2017. - Pozivaju se mještani Bukovlja, Bijelog Polja, Bištrana, Brećana i Gore na saradnju upopisu stećaka na njihovom području

stecakpoziv

Pozivaju se mještani  Bukovlja, Bijelog Polja, Bištrana, Brećana i Gore da ukoliko posjeduju informacije o postojanju nekropole sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima da ustupe svoje informacije pozivom na broj telefona 032/771-920 ili putem e-maila juksckakanj@ksckakanj.ba

Nakon što je počela realizacija projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” i obilaska nekropola stećaka neophodna je saradnja mještana su nam informacije mještana sa lokacija koje  se istražuju.

Stećci kao i cijele nekropole u narodu su poznate još pod nazivom: “grčko groblje”, “mramori”, “svatovsko groblje”, “bogumilsko groblje”, “kaursko groblje”,”bilig”, “kam”, “mašeti”, “zlamen”, “divovsko kamenje, “kuća”..

Primarni cilj ovog projekta jeste da se koristeći ranije naučno verifikovanim podacima napravi konačno i detaljno terensko istraživanje, evidentiranje nekropola i pojedinačnih stećaka na području općine Kakanj  koji u dosta slučajeva ranije nisu bili poznati široj javnosti.

Vezani tekst:Popis stećaka na lokalitetima u Ričici

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u