KakanjLive | Subota, 23.01.2021. godine

Poticaj za zapošljavanje boračkih populacija

01.06.2017. - Poticaj se koristi tako što se poslodovcu koji zaposli pripadnika borečke populacije isplaćuje poticaj u iznosu od 6000 i 7200 KM

oglasvelika

Borci i članovi njihovih porodica do 15. juna ove godine imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja zapošljavanja. Visina sredstva ovog poticaja je za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 6.000,00 KM, a za osobe sa VSS 7.200,00 KM po jednom novouposlenom radniku.

Zahtjev za poticaj zapošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom, propisanom obrascu, od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije,
kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi braniteljsko-invalidske zaštite općine Kakanj i u resornoim ministarstvu Zeničko-dobojskog kantona.

Branioci i članovih njhovih poropdica mogu aplicirati na ovaj poticaj tako šte će aktivno nastupajući na tržištu rada priložiti bjanko primjerak Ugovora o zapošljavanju od zainteresiranog poslodavca kojim će se precizirati obveze poslodavca, podnositelja zahtjeva i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obvezuje isplatiti navedene iznose poticaja poslodavcu, a poslodavac se obvezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od 24 mjeseca.

Pravo učešća na oglasu imaju: dobitnici ratnih priznanja, ratni vojni invalidi, demobilisani borci koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, osim lica koja su Oružanim snagama pristupili kao malodobni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH. Zatim djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najviših ratnih odličja, do navršenih 30 godina života. Pored ovih kategorija pravao na prijavu za potricaj imaju i udovice poginulih boraca, dovice ratnih vojnih invalida koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti. Pravo na poticaj imaju i ostale kategorije, a koje su i šta još sdadržava ovaj javni poziv možeten vidjeti klikom na:Oglas za poticaj zapošljavanja boračkih populacija

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u