KakanjLive | Petak, 14.08.2020. godine

Poticaj za razvoj poduzetništva i obrta

13.03.2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”, rok za prijave 7.4.2017.godine

zgrada_opcine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava
za razvoj poduzetništva i obrta za 2017. godinu, projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje i planiraju registrovati djelatnost, kao i fizička i pravna lica koja su registrovala djelatnost u 2017. godini, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2017. godini.

Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrt-a i srodnih djelatnosti (osim poljoprivrede). Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci i troškove nabavke mašina, opreme i repromaterijala neophodnog za registrovanu djelatnost u iznosu do 3.000,00 KM.

Zainteresovani prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj;
2. Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Općine Kakanj/rješenje o registraciji radnje (društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o.);
3. Uvjerenje da lice nema obaveza po osnovu poreza;
4.Biznis plan;
5.Ovjerenu izjavu da će nakon odobravanja podsticajnih sredstava, registrovanu djelatnost održavati u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora o realizaciji projekta

„Pokreni svoj posao u Kaknju“, a o čemu će redovno dostavljati odgovarajući dokaz (kopiju uplatnice/specifikacije iz koje su vidljive uplate doprinosa, za svaki mjesec u ugovorenom periodu).
Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 07.04.2017. godine.

Odabrani kandidati će nakon što registruju djelatnost (za lica koja nisu registrovana) potpisati ugovor sa Općinom kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze.

Općina će korisniku podsticajnih sredstava odobreni iznos za nabavku mašina, opreme i repromaterijala uplatiti nakon dostavljanja predračuna za nabavku i ovjerene izjave o namjenskom utrošku sredstava, a troškove obaveznih doprinosa će uplaćivati mjesečno.

Odabrani korisnici predmetnih podsticaja preuzimaju obavezu da u roku od 30 dana od dana isplate podsticajnih sredstava Općini dostave račun za nabavku (faktura uz fiskalni račun).

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu koji se može vidjeti klikom OVDJE.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u