KakanjLive | Nedjelja, 28.11.2021. godine

Poticaj za pčelarstvo

06.05.2021. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva

pcele
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, broj: 01/1-5-98/21 od 31.03.2021. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva

Pozivamo pčelare sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za pčelarstvo, a shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2021.godinu.
Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju pčelari koji ispunjavaju slijedeće uslove:
– da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2021.godini,
– da su upisani u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, te da su ažurirali podatke u 2021.godini,
– da su članovi udruženja pčelara.
Podsticaj iznosi:
10,50 KM/košnici za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
7,00 KM/košnici za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
-zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
-kopija potvrde o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH izdate u 2021.godini,
-potvrda o članstvu u udruženju pčelara sa naznačenim brojem košnica pčela,
-kopija rješenja o obavljanju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti,
-potvrda o aktivnom bankovnom računu ili kopija kartice sa brojem bankovnog računa.
Zahtjev se podnosi na protokolu Općine Kakanj, a krajnji datum podnošenja zahtjeva je 28.5.2021. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na telefon sa brojem: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u