KakanjLive | Četvrtak, 02.07.2020. godine

Poticaj za nabavku poljoprivredne mehanizacije

20.08.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća

poljomasine

Općinski načelnik objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi

Pravo na ostvarivanje podsticaja za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi u 2019. godini imaju poljoprivredni proizvođači koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost i koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao obrtnici, a koji su nabavili poljoprivrednu mehanizaciju u 2019. godini ili u 2018. Godini, a nisu do sada ostvarili podsticaj za istu.

Nabavka dole navedene nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme dokazuje se računima o kupovini (faktura i fiskalni račun na ime kupca) iz 2019. ili 2018. godine.
Podstiče se nabavka poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi:

- traktori, motokultivatori, balirke za sijeno, samohodne kosačice, kopačice, freze i priključci: – u iznosu do 45% vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka (maksimalan iznos podsticaja je do 4.500,00 KM),
- plastenici metalne konstrukcije: u iznosu do 4,50 KM/m2 (maksimalan iznos podsticaja je 900,00 KM),
- aparati za mužu krava: u iznosu do 45% vrijednosti nabavljenog aparata (maksimalan iznos podsticaja je do 500,00 KM),
- laktofrizi: u iznosu do 45 % vrijednosti laktofriza (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM),
- sistemi za navodnjavanje „kap po kap“: u iznosu do 45% vrijednosti nabavljenog sistema (maksimalan iznos podsticaja za nabavku sistema za navodnjavanje je za površinu od 3 dunuma u iznosu od 550,00 KM),
- motorne prskalice: u iznosu do 45% vrijednosti nabavljene prskalice (maksimalan iznos podsticaja je do 500,00 KM),
- sušare za voće, povrće i bilje: u iznosu do 45% vrijednosti nabavljene sušare (maksimalan iznos podsticaja je do 1.500,00 KM),
- UV plastenička folija: u iznosu do 45% vrijednosti nabavljene UV folije (maksimalan iznos podsticaja je do 300,00 KM).

Mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema koja je nabavljena na lizing, polovna ili putem komisione prodaje neće se uzimati u razmatranje i zahtjev će biti odbijen.

Tokom godine može se ostvariti podsticaj po jednoj dostavljenoj fakturi i fiskalnom računu.

Samostalni poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili podsticaj za nabavku mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u periodu 2016-2018 godina, ne mogu ostvariti pravo na podsticaj za nabavku iste mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u 2019. godini.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku mehanizacije, priključaka,
aparata i druge opreme u poljoprivredi,
- Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe
izdate u 2019.godini,
- Kopija Rješenja o registraciji poljoprivrede kao osnovne djelatnosti,
- Porezna faktura o nabavci mehanizacije (član 107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10) uz fiskalni račun – original ili ovjerena kopija;
- Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema u poljoprivredi neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja podsticaja;
- Kopija žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29.11.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u