KakanjLive | Subota, 06.06.2020. godine

Postavljen cjevovod za odvodnju iz klizišta

14.03.2017. - Voda koja se usmjerava u cjevovod je iz bazena za pitku vodu kojeg mještani ne keriste duži vremenski period

odvodnjavanje_klizisteCjevovod za odvodnjavanje iz klizišta

Općinski štab civilne zaštite Kakanj jutros je održao sjednicu na kojoj su analizirane mjere koje su poduzete proteklih dana, a definirane su i smjernice za aktivnosti u danima koji dolaze. Usvojene su odluke na osnovu kojih će biti realizirani poslovi izrade projekta, te poslovi na realizaciji mjera iz projekta koje će rezultirati eliminisanjem sigurnosnog rizika.
Aktivnosti na rasterećenju klizišta realizirat će se još 3-4 dana, nakon čega će započeti aktivnosti koje preporuči struka, a čiji je cilj eliminisanje sigurnosnog rizika.

Paralelno sa aktivnostima na uklanjanju zemljane mase sa padine na kojoj se pojavilo klizište,  izvršeno je i ucjevljenje, odnosno, odvodnja vode iz zone klizišta. Voda je locirana na lokaciji iznad kuća na kojoj se nalazio mjesni bazen koji se duže vrijeme ne koristi jer su mještani priključeni na gradski vodovod. Voda iz zone klizišta je odvedena do šahta čime će se doprinijeti stabilizaciji klizišta.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u