KakanjLive | Petak, 14.08.2020. godine

Posjednici pasa su dužni izvršiti registraciju

15.11.2017. - Posjednici pasa su dužni izvršiti registraciju i označavanje pasa, upis i registracija se vrše besplatno u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj

psitexst

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj obavještava građane – posjednike pasa da su u skladu sa članom 35. Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj, dužni da izvrše registraciju i označavanje pasa, te da način držanja pasa usklade sa odredbama navedene odluke, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu iste, odnosno do 02.01.2018. godine.

U saradnji sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i drugim releventnim organima nadležna inspekcija će do pomenutog roka prikupiti sve potrebne informacije o posjednicima pasa, te će nakon isteka roka početi provoditi propisane mjere prema onome ko ne postupi po navedenoj Odluci.

Upis i registracija pasa u Službeni registrar pasa Općine Kakanj, te izdavanje uvjerenja o upisu, vrši se bez plaćanja naknade u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, I – sprat, svakim radnim danom od 07.00 sati do 15:30 sati.

Preporučuje se da posjednici pasa prije upisa u Službeni registar pasa Općine Kakanj kod nadležne veterinarske organizacije (stanice) izvrše potrebne veterinarske mjere zdravstvene zaštite i označavanja pasa (označavanje mikročipom i vakcinacija).

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u