KakanjLive | Ponedjeljak, 10.08.2020. godine

Poruke sa kamena traju i idu dalje

18.01.2018. - Poruke sa kamena u ovoj godini daju odgovor na pitanje identiteta i globalizacije. Kakanjski gimnazijalci će istraživati, analizirati, izvoditi zaključke i na kraju ovogodišnjeg projekta prezentirati njegove rezultate

U okviru šestih Poruke sa kamena biće realizirana edukacija mladih ljudi o svijetu, aktivizmu i promjenama, organiziranjem istraživačkih radionica u kojima će se učesnici informisati, motivisati i inicirati na promišljanje svijeta u kojem žive i vlastitoj kontekstualizaciji u svijetu. U tom smislu održana je, krajem decembra, prva poludnevna radionica na kojoj su učesnicima projekta govorili univerzitetski profesor Dr.Esad Delibašić i profesor u kakanjskoj Gimnaziji, Adis Bešić. Uvodnu radionicu održao je student četvrte godine Filozofskog fakulteta Samir Purić.

Sažetak projekta

Iz Gradske biblioteke Kakanj, koja je nosilac ovog projekta kažu da se ovosezonskim Porukama sa kamena – šestim po redu, vraćaju u BH stvarnost, edukativno – istraživačkim radom sa novim projektnim zadatkom: Kulturni identiteti i globalizacija koji postavljaju pred mladi istraživački tim iz Kaknja, kojem će u završnoj fazi pridružiti mlade ljude iz Jajca.
Specifični projektni zadaci edukacija u okviru kojih će se izučavati osnovni pojmovi: kultura, identitet, kulturna raznolikost, interkulturalno, multikulturalno, tolerancija, globalizacija... Zatim u okviru kulturng identiteta: jezik, književnost, umjetnost, religija i tradicija. Dio projektnih zadataka su globalizacijski procesi, posljedice globalizacije – na primjeru BiH i značaj kulturnog identiteta – osobno i kolektivno.

Cilj projekta

Cilj projekta je promoviranje BH kulturnih identiteta, edukacija mladih i njihov angažman na istraživanju kulturnih identiteta, afirmacija svijesti o vrijednostima kulturnih identiteta, očuvanje kulturnog identiteta – osobno, nacionalno, afirmirati tezu da kultura postoji samo ako je „živa“, ukazati na značaj globalizacijskih procesa u svijetu.
Istraživanje obuhvata identitetske izazove između savremenog i tradicionalnog, značaj institucija javnog pamćenja za očuvanje identiteta, kulturni identiteti - njihove granice, transkulturni identiteti, otpori kulturnih identiteta prema globalizacijskim procesima, elementi kulturnih identiteta – lokalni doprinos svijetu/ umjetnost, folklor, narodno stvarlaštvo.

Planirano je sedam radionica. Riječ je o pet poludnevnih radionica od kojih je jedna već održana.Biće organizovana jedna cjelodnevna edukativno-istraživačka radionica, a zatim i završna sa prezentacijom rezultata projekta.

Očekuju se efkti kroz afirmaciju svijesti o: vlastitom kulturnom identitetu, značaju globalizacijskih procesa – prednosti i ograničenja, nova iskustva interkulturalnog dijaloga, motiviranost mladih na aktivizam i produktivan stav prema globalizacijskim procesima.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u