KakanjLive | Srijeda, 12.05.2021. godine

Poruke sa kamena peti puta

17.10.2016. - JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj, ulazi u proces realizacije programa, petih po redu „ PORUKE SA KAMENA“, koji ove godine kreću pod nazivom "… MOJA NAJVAŽNIJA RIJEČ ..."

poruke_pete

Na ovaj način Gradska biblioteka nastavlja edukaciju, istraživanje i promicanje poruka bosanske kulturne baštine, sa novim projektnim zadatkom :... moja najvažnije riječ...

- Zadatak postavljamo pred mlade Kaknja i ovaj puta im na edukativno – istraživačkim radionicama pridružujemo mlade iz Njemačke, mješovitu grupu mladih Nijemaca i naših Bosanaca i Hercegovaca iz dijaspore, kaže direktor Gradskle biblioteke Senad N. Čišija.

Specifični projektni zadaci su ukazivanje na snagu i značaj izgovorene i napisane riječi i na značaj tragova koje riječi ostavljaju u čovjeku. Pored toiga kod mladih ljudi se želi proizvesti osjećaj i svijest o vrijednosti riječi.Tokom realizacije projekta polaznici će uklesati - upisati bosančicom ” moju najvažniju rioječ” – kao poruku svijetu,

Već za dva dana u srijedu 19. oktobra 2016. godine sa početkom u 12,40 sati u okviru ovogodišnij poruka sa kamena, Gradska biblioteka organizira edukativnu radionicu na temu : „Simboli-Razvoj – Čitanje – Značaj ”.Gost – predavač je prof. Nihad Čengić.

Dosadšnja četiri projekta Poruka sa kamena imala su sljedeću tematiku:Univerzalna simbolika i semantičko bogatstvo zapisa sa stećaka, Poetsko likovna interptretacija zapisa sa stećaka, Kulturni identitet Kaknja i Isorija budućnosti.

 

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u