KakanjLive | Četvrtak, 13.08.2020. godine

Popis stećaka sve zanimljiviji i privlačniji

29.10.2017. - Stručni tim projekta JU KSC Kakanj “Popis stećaka na području općine Kakanj” nastavio je sa obilaskom i istraživanjem nekropola stećaka na lokalitetima Haljinići, Hrasno, Obre, Kraljeva Sutjeska, Nažbilj, Slapnica... Uključuju se mještani i učenici što ovaj popis čini sve privlačnijim i zanimljivijim

ps_crtez

Stručni tim koji na terenu vrši popis stećaka posjetio je Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci.Obilaskom samostanskog muzeja fotografisana je i evidentirana nadgrobna ploča Radovana Pribilovića (XIV stoljeće). Ploča je jedan od vrijednih spomenika bosanskog pisma Bosančica, slučajno je pronašao jedan mještanina sela Kolići sa područja Ričice. Prenesena je u Samostan sedamdesetih godina prošlog vijeka. Bila je sekundarno korištena kao dekorativni element savremenog objekta, pa su primjetna oštećenja u obliku rupe u sredini ploče.

psploca_pribilovic
Nadgrobna ploča Radovana Pribilovića

Stećak sa lokaliteta Poljanski most

Evidentiran je i stećak koji se nalazi u dvorištu samostana kao eksponat. Stećak je u obliku sljemenjaka i ukrašen je sa sve četiri strane. Uočljivi su antropomorfni motivi, geometrijski motivi, motiv polumjeseca, jabuke i mača. Stećak je prenesen sa lokaliteta Poljanski most koji se nalazi oko jedan kilometar južno od samostana. Na ovom mjesti godinama je bio izložen pogledima mještana koji su putovali lokalnom autobuskim linijama Kraljeva Sutjeska - Kakanj i Poljani – Kakanj sve do prve polovine devedesetih godina prošlog vijeka. U neposrednoj bilizini mosta nalazilo se autobusko stajalište pa su putnici znali i sjedeći na ovom stećku čekati autobus. Na izvornoj lokaciji, prije izmještanja, bio je utonou za oko dvije trećine ukupne visine. Trenutno se vidi u potpunoj veličini sa svim elementima koji ga čine bogato ukrašenim stećkom.

psstecak_poljanskimost
Urađeno je iscrtavanje jednog od najbogatije ukrašenih i obrađenih stećaka na području Kaknja, smješten u Dvorištu Samostana

Lokalitet Crkvenjak pravi arheološki dragulj

U Arheološkom leksikonu zabilježen je lokalitet Crkvenjak u Haljinićima na kojem je evidentirana nekropola od 14 stećaka. Zahvaljujući mještanima, stručni tim je locirao nekropolu Crkvenjak koja se nalazi na zemljištu koje je većim dijelom u privatnom vlasništvu Ante (Ivo) Komše.

pscrkvenjak
Anto Komšo na svome posjedu uz hiljadugodišnje kamene spavače

Obilaskom ove nekropole uočena su četiri stećka koja su većinom u obliku sanduka i sanduka sa postoljem. Stećci su bez ukrasa i natpisa. Prema kazivanju Ante Komše nekada je na ovom mjestu bilo puno više stećaka, ali vremenom su utonuli u zemlju. Lokalitet Crkvenjak za kakanjsku općinu predstavlja pravi arheološki dragulj. Naime, na ovom lokalitetu, u neposrednoj blizini stećaka, i danas su vidljivi temelji nekadašnje kasnoantičke i srednjovjekovne crkve. Arheološka istraživanja ovog lokaliteta provedena su 1974-1975. godine pod stručnim vodstvom Margite Gavrilović.
Ovakav izuzetno bogat lokalitet ima veliki značaj za mještane Crkvenjaka. U tradiciji je uvriježen običaj da žene katoličke vjeroispovijesti u teškim životnim trenucima mole Boga za olakšanje. Ti običaji sastoje se od izgovaranja molitvi i obilaska oko stećaka i same crkve.

Stećak na Hrasnu zaštitnik od ratova i neprijateljstava

Na Hrasnu je zabilježen jedan stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. Stećak nije ukrašen, ali je izuzetno masivan i gabaritan. Već dugi niz godina prevaljen je na južnu stranu. Stećak je oštećen grafitom koji tu stoji od ranije. Prema kazivanju mještana, prepričavalo se da ovaj stećak štiti zaseok Benovina od ratova i neprijateljskih sila. Zemlja na kojoj se nalazi je oranica, ali danas skoro da se ne obrađuje. Šezdesetih godina prošlog vijeka prilikom oranja pronađen je skelet u blizini stećka i od tada do danas ovu njivu skoro niko ne obrađuje jer se uvijek dese neki neprijatni događaji.

Lokalitet Brijeg Gornja Slapnica

Prema ranijim istraživanjima Slapnica je posjedovala veću nekropolu stećaka ali dolaskom na lokalitet pronađen je jedan osamljeni sljemenjak. Stećak se nalazi u zaraslom području, napuštenom naselju Brijeg. Ukrašen je motivom tordirane vrpce ali nažalost prevaljen je na jednu stranu, pa je teško interpretirati u cijelosti njegove dimenzije i ukras.

psbistrani

Lokalitet Kulovići u Bištranima

U selu Bištrani evidentiran je jedan stećak i to u obliku sljemnjaka sa postoljem. Stećak je bez ukrasa i nije evidentiran u dijelima Šefika Bešlagića.

Lokalitet Jasikova u Nažbilju

Na lokalitetu u literaturi poznatom kao Jasikova u selu Nažbilj nalazila se nekropola od ukupno 58 stećaka. Obilaskom ove nekropole i evidnetiranjem današnjeg stanja zabilježeno je 40 stećaka. Lokalitet je smješten u samom jezgru sela Nažbilj u čijoj se blizini nalaze privatne kuće, džamija i osnovna škola.Vjerovatno je da je veći dio stećaka utonuo u zemlju što se donekle i primjećuje na osnovu površinskih tragova kamenja koje asocira na stećak. Na osnovu ranijeg popisa ali i kazivanja mještana jedan stećak u obliku sljemenjaka bio je ukrašen motivom polumjeseca ali taj dio stećka je odbijen.

psnazbilj
Izvršen je i popis stećaka u Nažbilju, u nekropoli koju je Javna ustanova Kulturno-sportski centar uredila prije nekoliko godina. Stručnom timu su se pridružili i učenici iz Donjeg Kaknja

U blizini ove nekropole nalazi se prahistorijski tumul koji je do sada samo ubiciran ali neistražen.
Za samu nekropolu postoji nekoliko narodnih vjerovanja od kojih izdvajamo priču gospođe Fate koja prepričava da je njena svekrva uzela jedan stećak u obliku ploče i postavila ga kao prag na novoizgrađenu kuću. Zbog loših događaja u porodici stećak je vraćen na svoje prvobitno mjesto.

Saznaj više: Popis stećaka na lokalitetima u Ričici Popis stećaka na području općine Kakanj

A.Z./KSC/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u