KakanjLive | Utorak, 15.06.2021. godine

Ponovna brojanja glasačkih listića

08.12.2020. - Brojanje za Kakanj će biti ponovljeno na biračko mjestu, Osnovna škola Hamdija Kreševljaković, (094A005) za Općinsko vijeće, po kandidatima političkog subjekta SDPBiH

cikbrojanje
Centralna izborna komisija BiH je na 95. (hitnoj) sjednici održanoj 07.12.2020. godine, razmatrajući zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića, donijela Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Cazin, Bihać, Teslić, Novi Grad, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za nivo vlasti općinsko vijeće/skupština općine odnosno gradsko vijeće.

Brojanje za Kakanj će biti ponovljeno na biračko mjestu Osnovna škola Hamdija Kreševljaković (094A005) za Općinsko vijeće, po kandidatima političkog subjekta SDPBiH.

dioliste

Evo kako izgleda dio liste SDP BiH na biračkom mjestu gdje će se  ponovo brojati listići

Ponovna brojanja će se obaviti  08.12.2020. godine u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) sa početkom u 12:00 sati.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u